Babalarının Koleksiyonunun Bağışlanmasına Yine Cevap Vermediler

bagisa-cevap-vermediler.jpg

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun tozlu depolarda bekletilmesi yerine hayır kurumlarına bağışlanması teklifine, merhumun ilk evliliğinden olan çocukları maalesef yine cevap verme tenezzülünde bile bulunmadılar. Hayır amaçlı bu teklif, merhum işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile en küçük oğlu Uğur Tatlıcı tarafından diğer mirasçılara üçüncü defa yapılmıştı.

Hayırsever işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın 22 Şubat 2009 tarihindeki vefatının üzerinden  yedi yıla yakın bir zaman geçti.

Merhumun geride bıraktığı ne varsa, ilk evliliğinden olan çocukları ve torunlarının mirastan daha fazla para elde etmek amacıyla açtıkları miras ve vasiyetnamenin iptali davaları yüzünden yıllardır ülke ekonomisine kazandırılamadı ve sosyal yardım amacıyla değerlendirilemedi.

Bunların arasında, Tat Towers gibi şehrin merkezindeki iş kuleleriyle, Mehmet Salih Tatlıcı’ya ait tablo ve sanat eserlerinden oluşan geniş koleksiyonu da yer almaktadır…

MEHMET SALIH TATLICI KOLEKSİYONU VE BAĞIŞ TEKLİFLERİ

Merhum işadamı, sanatsal değeri olan tablo ve antika eserlere özel bir merak duyardı ve hayattayken bu merakını çok geniş bir koleksiyona dönüştürmüştü.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın geride bıraktığı ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile en küçük oğlu Uğur Tatlıcı, rahmetliden kalan bu tabloların bir bölümünün satılarak, elde edilecek gelirin vergi ve masraflar düşüldükten sonraki kısmının merhum işadamı adına ülkemizdeki hayır amaçlı çalışan 18 ayrı kurum ve derneğe bağışlanmasını amacıyla çok önemli bir adım atmışlardı (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun bir kısmı bağışlanıyor” haberi).

ANCAK BU ADIMLARIN HEPSİ DE SONUÇSUZ KALMIŞTI

Çünkü merhum işadamının ilk evliliğinden çocukları ve torunlarından bu hayır amaçlı teklife cevap veren sadece torunu Bedriye Kamer Tatlıcı olmuştu. Merhumun ilk evliliğinden oğullarından Mehmet Tatlıcı, “HAYIR” cevabı vermiş; Ahmet Tatlıcı (ve çocukları Tuğba, Taha ve Talha Tatlıcı) ile daha önce vefat etmiş diğer oğlu Ali Tatlıcı’dan olan torunu Salih Ziya Tatlıcı (Titiz) cevap verme tenezzülünde bile bulunmamışlardı (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Mehmet Tatlıcı, Hayır Amaçlı Teklife ‘HAYIR’ dedi…” ve “Bağış Teklifine Cevap Bile Vermediler” haberleri).

Hayırsever işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın koleksiyonunun bir kısmının hayır amaçlı bağışlanması tekliflerine merhumun ilk evliliğinden olma çocukları ve torunlarının bu ilgisizliği gerçekten üzücüydü…

SOMA’DAKİ MADEN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI İÇİN BAĞIŞ TEKLİFİNE DE CEVAP VERMEDİLER…

Nurten ve Uğur Tatlıcı, diğer mirasçılara çok anlamlı ikinci bir teklif daha sundu: Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun bir kısmının müzayede ile satılarak gelirinin tamamının 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma maden ocağındaki kaza sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları ve çocukları için bağışlanması teklifiydi bu…

Ancak bu teklife de aynı şekilde sadece Bedriye Kamer Tatlıcı satışa razı olacağı yönünde beyan vermiş, diğer mirasçılar yine cevap verme tenezzülünde bile bulunmamışlardı (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: SOMA’ya da mı HAYIR?” haberi).

ÜÇÜNCÜ BAĞIŞ TEKLİFİNE DE CEVAP YOK…

Uğur ve Nurten Tatlıcı, rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın uzayıp giden miras davaları yüzünden Tat Towers binalarında atıl duran koleksiyonunun hayır amaçlı olarak değerlendirilmesi için diğer mirasçılara üçüncü bir çağrı daha yaptı.

Bu amaçla Nurten ve Uğur Tatlıcı tarafından, avukatları aracılığıyla İstanbul Beşiktaş 25. Noterliği’nden diğer mirasçılara 10 Kasım 2015 tarihinde bir mektup daha gönderilmiş ve mektupta, Mehmet Salih Tatlıcı’nın ilk evliliğinden çocukları ve torunları olan Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ile rahmetli olan Ali Tatlıcı’nın çocukları Salih Ziya ve Bedriye Kamer Tatlıcı’ya;

Tat Towers’taki kilitli bölmede muhafaza edilen tablo ve objelerin saygın bir müzayede kuruluşu vasıtasıyla satılarak elde edilen gelirin tüm vergi ve masraflar düşürüldükten sonra mirasçılara saklı payları oranında dağıtılması, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın ise hak edeceği tutarın yine vergi ve masraflar düşürüldükten sonra hayır kurumlarına bağışlanması konusunda teklifimiz sunulmuş ve 7 (yedi) iş günü içerisinde cevap verilmesi bildirilmişti.

Haber merkezimizin araştırmalarına göre, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın bu anlamlı teklifine sadece Bedriye Kamer Tatlıcı olumlu cevap vermiş, diğer mirasçılar maalesef yine cevap bile vermemişlerdir.

AMAÇ, MERHUM MEHMET SALİH TATLICI’NIN SAYGIN ADINI YAŞATMAK, AMA YİNE SES SEDA YOK…

Bu durum, söz konusu mirasçıların merhum babalarının saygın anısı adına yapılacak bu hayır amaçlı bağış teklifini REDDETTİKLERİ sonucunu ortaya koymuştu ve bu  sonuç da kendilerine noter aracılığıyla tebliğ edilmişti.

Uğur ve Nurten Tatlıcı, koleksiyondan herhangi bir maddi beklenti içinde olmalarının söz konusu olmadığını, merhum Mehmet Salih Tatlıcı’dan kalan eserlerden evlerinde ve işyerinde olanları merhumun anısına ve vasiyetine saygılarından ötürü aynen onun bıraktığı gibi muhafaza ettiklerini ve gelecekte de aynı şekilde korumaya devam edeceklerini; zaten bu dava süreci sona erince de, koleksiyona ait olan ve Tat Towers depolarında bekletilen koleksiyonun önemli bir bölümünün satılarak, elde edilecek gelirin tamamını yine hayır amacıyla ilgili kurumlara bağışlamayı planladıklarını daha önce de bildirmişlerdi (Lütfen bakınız: “Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun bir kısmı bağışlanıyor” haberi).

Ancak, tereke (miras) varlığı üzerinde, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın ilk evliliğinden olan çocukları ve torunlarının açtığı miras davaları yüzünden bugün için mahkemece konulmuş tedbir kararı vardır ve bu davalar sona erene kadar koleksiyondaki eserlerin hayır amaçlı satışı bile şimdilik mümkün olamamaktadır…

Uğur ve Nurten Tatlıcı uzayıp giden bu miras davaları yüzünden şimdilik bağış amaçlı olarak değerlendirilemeyen merhum işadamından kalan eserlerin, bu amaçla gelecekte değil ama bugünden başlayarak değerlendirilebilmesi için, diğer mirasçılara aslında büyük bir iyi niyetle, hem de üçüncü defa samimi bir teklifte bulunmuşlardı.

Ama bu mirasçılardan, Bedriye Kamer Tatlıcı’nın dışında yine hiçbir ses, seda da çıkmadı…

“KENDİLERİNE YAR OLMAYAN, HAYIR KURUMLARINA DA YAR OLMASIN” MI ISTİYORLAR?

Türkiye’deki yasalara göre, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirasında yer alan bu geniş koleksiyon üzerinde esas söz sahibi ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve en küçük oğlu Uğur Tatlıcı’dır ve diğer mirasçıların bu koleksiyondaki eserlerin herhangi birini talep etme, alma ve satma hakları bulunmamaktadır.

Buna göre Nurten ve Uğur Tatlıcı, diğer mirasçılara bu koleksiyondaki eserlerin herhangi birini vermek durumunda değillerdir; isterlerse koleksiyonun maddi karşılığını sadece diğer mirasçıların miras payları oranında kendilerine nakit olarak ödeme hakları bulunmaktadır.

Dolayısıyla, diğer mirasçılar bu koleksiyonla ilgili olarak, (Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın onayıyla eserler satılmadığı sürece) bugün olduğu gibi gelecekte de, herhangi bir maddi karşılık elde edemeyeceklerdir…

Bu gerçeği esasında bütün bu diğer mirasçılar çok iyi bilmektedirler…

Bugün sahip oldukları lüks içindeki yaşamı tamamen merhum babaları Mehmet Salih Tatlıcı’nın kendilerine bıraktıklarına borçlu olan bu çok “hayırlı” evlatlar, babalarının kendilerine bıraktığı miras paylaşımından memnun olmayarak açtıkları davalar yüzünden hayır amacıyla bile olsa değerlendirilemeyen ve tozlu depolarda bekletilen bu koleksiyonun kendilerine yar olmayacağını çok iyi bildikleri için mi acaba bu hayır amaçlı tekliflere cevap verme tenezzülünde bulunmamaktadırlar?

Takdiri okurlarımıza ve kamuoyuna bırakıyoruz…

Bu bağışlardan yararlanacak hayır kurumlarımız da böylelikle bir kez daha önemli bir gelirden mahrum kalmış oluyor…

Bu yeni gelişmeleri Tatlıcı Gerçekleri okurları ve kamuoyuyla paylaşmak istedik.

TABLOLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRİN BAĞIŞLANACAĞI HAYIR KURUMLARI

Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun önemli bir kısmını içeren tablo ve sanat eserlerinin müzayede ile satışından elde edilecek gelirin merhum işadamı adına eşit şekilde Uğur ve Nurten Tatlıcı tarafından bağışlanacağı belirtilen hayır kurumları şunlardır:

  • KIZILAY
  • TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI
  • BEDD (Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği)
  • MEHMETÇİK VAKFI
  • ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI
  • TEMA VAKFI
Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top