Belediyeye ‘Tat Towers için Önlem Alın’ dilekçesi

belediyeye_tat_towers_icin_onlem_alin_dilekcesi_h345.jpg

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın büyük bir emek ve sabırla, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak inşa ettiği Tat Towers, sürüp giden miras davalarında bazı mirasçıların tutarsız ve işi yokuşa süren tavırları yüzünden yıllardır atıl bir halde tutulmaya devam edilmektedir. Bu haliyle devletin büyük bir vergi gelirinden (yıllık en az 10 milyon dolar) yararlanamadığı Tat Towers’ın kullanıma açılması için, tereke mahkemesinin bugüne kadar olumlu adımları atamaması da ayrı bir sorundur.

Deprem riski taşıdığı söylenen, ama bu konuda hiçbir adımın atılmadığı Tat Towers için İstanbul Belediyesi’ne ve binaların önünü otopark olarak kullanan İSPARK’a gerekli önlemlerin alınması talebiyle dilekçe verildi.

Tat Towers, 7 yıldır atıl bir halde çürümeye terk edilmektedir
Tat Towers’ın inşaatı 2007 yılında tamamlanmıştı. Aradan geçen 7 yıldır, İstanbul’un en merkezi yerinde ve ana ulaşım arterleri üzerinde yer alan ikiz kuleler atıl bir halde tutulmaya devam edilmektedir.

Bankalardan kredi almadan bu ikiz kuleleri tamamen kendi öz kaynaklarıyla inşa etmiş olan merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı da, beş yıl önce 22 Şubat 2009 tarihinde aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmişti.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesi ve bunu reddeden hayırlı evlatları
Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatından sonra, yıllar önce (1994’te) yapmış olduğu resmi vasiyetnamesi mahkemece açılarak okundu. Merhum işadamı, mirasının nasıl paylaşılması gerektiğini vasiyetnamesinde açıkça belirtmişti.

Ancak, Rahmetli işadamının teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evlilikten dünyaya gelen çocukları Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve torunları (merhum işadamının diğer oğlu rahmetli Ali Tatlıcı’nın çocukları) Salih Ziya ve Bedriye Kamer Tatlıcı, merhumun vefatından yıllar önce yaptığı resmi vasiyetnamesindeki miras paylaşımını beğenmeyip (ki paylarının milyonlarca dolar tuttuğu söylenmektedir), vasiyetnamenin iptali ve miras (tereke) tespit davaları açtılar.

Hayırlı evlatlar, işi nasıl yokuşa sürüyorlar?
Bu davalar, davayı açan tarafların her şeyi yokuşa sürerek, dava süreçlerini uzatmaları yüzünden yıllardır devam etmekte ve bir sonuca bağlanamamaktadır.

Rahmetli işadamının geride bırakmış olduğu (ki aralarında Tat Towers da yer almaktadır) çok sayıda taşınmazın gelir ve giderlerinin yönetimi ise, terekeyi tespit eden İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ve mahkemenin görevlendirdiği iki tereke yöneticisi (Ibrahim Bülbül ve Kadir Özgen) tarafından yürütülmektedir.

Tat Towers’ın bu şekilde boş bir halde adeta çürümeye terk edilmesindeki en büyük pay da, yine rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı evlilikten olan çocukları ve onların yasal mirasçılarının açmış olduğu miras davalarındaki tutarsız tavırları ve mahkemeden çözüme yönelik bir kararın çıkmaması için çıkardıkları zorluklardır.

Tat Towers devlete yılda en az 10 milyon dolar gelir kazandırabilir
Burada üzücü olan konu ise, rahmetli işadamının bütün bu gelişmeler yüzünden, geride bırakmış olduğu büyük bir mirasa rağmen, ilk evliliğinden olan çocukları yüzünden mezarında borçlu yatmak durumunda kalmasıdır. Çünkü Tat Towers bu atıl haliyle, rahmetlinin terekesi (miras) için büyük bir gider teşkil etmektedir. Kiraya verilmesi halinde yılda en az 30.000.000 dolar gelir elde edilebilecek bu binalardan, devletin de her yıl en az 10.000.000 dolar vergi kaybı olmaktadır.

Tat Towers atıl tutuluyor, tereke borcu 6.000.000 liraya çıkıyor…
Hal böyleyken, Tat Towers atıl tutulmasının bir sonucu olarak, Şubat 2014 itibariyle 6 milyon liraya (6.000.000 TL) ulaşan tereke giderleri içinde önemli bir yük olmaya devam etmektedir. Aslında, Tat Towers’ın iki aylık kira geliri bile terekenin tüm borçlarını karşılamaya yetecek durumdadır.

Tat Towers neden göz göre göre çürümeye terk edilmektedir?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tat Towers’ın atıl bir halde tutulmasının en önemli nedeni, merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yapmış olduğu evlilikten olan çocukları Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve torunu Salih Ziya Tatlıcı’nın, yargı sürecini alabildiğine uzatmak adına yaptıkları çelişkili ve tutarsız beyanlarıdır.

Tatlıcı Gerçekleri’nde yer alan daha önceki haberlerde Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’nın kendilerini temsil eden avukatları aracılığıyla mahkeme kayıtlarına geçen beyanlarındaki çelişkili ve tutarsız açıklamalarını, okurlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. (Bkz. “Mehmet Tatlıcı Oyununu Nasıl Oynuyor?” haberi )

Mahkemeye Sunulan Tutarsız ve Çelişkili Beyanlar
Okurlarımıza bu haberimizde üzerinde duracağımız bazı önemli konulara geçmeden önce, aynı tutarsız ve çelişkili beyanlara dikkat çekmek için bir-iki önemli kanıt daha sunmak istiyoruz:

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan tereke (miras) davasının 20 Şubat 2014 tarihli 83. celsesinde, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı vekilleri avukat Engin Baltacı ve Haluk Burcuoğlu, bu aşamaya kadar Tat Towers’ın kaçak yapı olup olmadığı hususunda net bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz demişlerdir.

Halbuki aynı avukatlar, davanın daha önce görülmekte olduğu Sarıyer 1. Sulh Hukuk Hakimliği’ne sundukları, 4 Mart 2011 tarihli yazılı beyanlarında, Tat Towers için şunları söylemişlerdi: Habere konu taşınmaz, gerek yazılı gerekse sözlü beyanlarımızda defalarca tekrarladığımıüzere iskanıbulunmayan, hukuki durumu tartışmalı, kaçak bir yapıdır.

Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’yı davada temsil eden aynı avukatlar, yine aynı dilekçedeki yazılı beyanlarında, mahkemeye sunmuş oldukları nedenlerin dikkate alınarak mahkemece kiralama işlemine cevaz verilmemesini de talep etmişlerdi.

Tat Towersa 2011de kaçak yapı” derken, 2014te kaçak mı, değil mi bilmiyoruzdediler…
Kısacası, yukarıda açıkladığımız gibi, 2011 yılının Mart ayında altında kendi imzaları olan ve mahkeme kayıtlarına geçen yazılı beyanlarında, açıkça ve net olarak kaçak yapı” dedikleri Tat Towers için, aynı avukatlar şimdi kalkıp da davanın görüldüğü İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 20 Şubat 2014 tarihli celsesinde, binaların kaçak yapı olup olmadığıhususunda net bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz demektedirler.

Tat Towers depreme dayanıksız diyorlar, fakat bu yönde inceleme yapılmasınıistemiyorlar!
Mehmet Tatlıcı’nın avukatları hemen her dava duruşmasında mahkemeye sundukları tüm yazılı ve sözlü beyanlarda, Tat Towers’ın deprem güvenliği olmadığını belirtmelerine rağmen, deprem incelemesi yapılmasına da karşı çıkmaktadırlar.

Örneğin, Mehmet Tatlıcı’yı temsil eden avukat Eylem Kılıç, davanın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan 5 Kasım 2013 tarihli 82. celsesinde söz alarak, Tat Towers’ın kiraya verilmesi ve depremle ilgili çalışma yapılmasına ilişkin taleplerin hiç birisine muvafakatımız yoktur demiştir.

Tüm gerçekler, kanıtlarıyla birlikte mahkeme kayıtlarında mevcuttur
Bütün bu çelişkili ve birbiriyle tutarsız açıklamalar, mahkeme kayıtlarında aynen bu şekilde tüm gerçekliği ile yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı, avukatları aracılığıyla davanın görüldüğü tereke mahkemesine sundukları birbirleriyle çelişen ve tutarsız beyanlarıyla mahkeme sürecini uzatmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Bunun yanında tereke giderlerinin sürekli artmasına ve tereke borcunun 6 milyon liraya kadar yükselmiş olmasına rağmen, yukarıda örneklerini verdiğimiz mahkeme kayıtlarına geçen kanıtların da gösterdiği gibi iki aylık kira geliriyle tek başına tüm tereke borçlarını karşılayabilecek Tat Towers, bilinçli ve maksatlı bir şekilde Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı tarafından atıl bir durumda tutulmak istenmektedir.

Yılda 1 milyon dolar reklam gelirine de hayır dediler
Aynı mirasçılar, Tat Towers’ın reklam amaçlı olarak kullanılmasına da karşı çıkmakta, verilen yıllık bir milyon dolarlık (yılda 1.000.000 Amerikan Doları) reklam tekliflerinin mahkeme tarafından reddedilmesini istemektedirler:

Örneğin, Mehmet Tatlıcı’nın avukatı Eylem Kılıç, mahkemenin 20 Şubat 2014 tarihli 83. celsesinde,Tat Towers’ın iç ve dış yüzeylerinin kiraya verilmesine muvafakat etmediklerini verdikleri dilekçeyle beyan etmiştir.  (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. “Tat Towers’a 1.000.000 TL’lik Reklam Teklifi” haberi)

Mehmet, Ahmet ve Salih Ziya Tatlıcı bütün bunları neden yapıyorlar?
Haberlerimizi yakından takip eden okurlarımızın zaten bildiği bu gerçekleri, haber sitemizi ilk defa ziyaret ederek bu haberi okuyan yeni okurlarımız için, rahmetli iş adamının ilk evliliğinden olan çocukları ve onların mirasçılarının bütün bu yaptıklarını anlamak zor olacaktır.

Ama merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evliliğinden olan çocuklarının “bu oyunu” kendileriyle bile çelişmeleri pahasına bu şekilde oynamalarının önemli bir nedeni bulunmaktadır:

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinde emrettiği hususlara göre, eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı’nın Tat Towers ve miras bırakılan diğer malvarlıklarının paylaşımı noktasında diğer mirasçılara, Tat Towers dahil tüm tereke malvarlıkları için, size saklı payınız dışında hiç birşey vermiyoruz deme hakları bulunmaktadır.

Bana yar olmayan, başkasına da yar olmasın diye yapıyorlar
Bu gerçeği çok iyi bilen Mehmet Tatlıcı ve diğer mirasçılar da, bana yar olmayan, başkasına da yar olmasın zihniyetiyle, Tat Towers’ın hep atıl kalmasını sağlamaya çalışıyor; bir yandan Tat Towers depreme dayanıksız derken, öte yandan deprem araştırmasının yapılmasını engelliyor; Tat Towers depreme dayanıksızsa derhal yıkılsın talebine de karşı çıkıyor ve hatta, Tat Towers’ın kira ve reklam geliri elde etmesini de istemiyor, adeta Tat Towers’ın çürümeye terkedilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Rahmetlinin ikinci eşi ve oğlu Uğur Tatlıcı’nıüzüntüsü
Bütün bunlara karşın, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın hastalığında ve sağlığında hep yanında olan, kendisine büyük bir sevgi ve saygıyla bağlanarak tam 43 yıl hayat arkadaşlığı yapmış ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Uğur Tatlıcı, merhumun anısına ve geride bıraktığı Tat Towers gibi bir esere yapılan bütün bu saygısızlığa bir dur demek için, ilgili tüm kamu kuruluşlarına müracaat ederek, Tat Towers’ın deprem incelemesinin yapılmasını ve binaların depreme dayanıklı olmadıklarının tespiti halinde ise derhal yıkılması dahil tüm tedbirlerin ivedilikle yerine getirilmesini talep etmişlerdir.

Uğur TatlıcıTat Towers Depreme Dayanıksızsa Derhal Yıkılmalıdır!
Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı bu amaçla, Tat Towers’ın deprem riski taşıyıp, taşımadığının araştırılması için tereke mahkemesi yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da müracaat etmişlerdi. (Bkz. Mahkemeye Tat Towers İnceletilsin Dilekçesi” ve “Bakanlığa Tat Towers’ı İnceleyin Dilekçesi” haberleri )

Hatta, Sabah Gazetesi’ne 22 Eylül 2013 tarihinde bir ilan da veren Uğur Tatlıcı, yetkilileri göreve çağırarak ilgili tüm kamu makamlarından, Tat Towers’ın depreme dayanıklı olup olmadığının incelenmesi ve bu iddiaların doğruluğu bilimsel açıdan ispatlanırsa yıkım dahil gereğinin derhal yapılmasını” talep etmişti. (Bkz. “Uğur Tatlıcı: Depreme Dayanıksızsa Derhal Yıkılmalıdır” haberi )

Ancak, Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı, Uğur Tatlıcı’nın “Tat Towers depreme dayanıksızsa derhal yıkılsın” talebine de karşı çıkmakta, tereke mahkemesi de bu konuda atılması gereken adımları bir türlü atamamakta, sonuçta devletin buradan kazanacağı yıllık 10 milyon dolarlık vergi geliri de, devlet hazinesine gideceğine havaya uçmaya devam etmektedir…

Tereke mahkemesi kararları hiçbir soruna çözüm getiremiyor
Görüldüğü gibi, Tat Towers tereke giderlerini artıran ve gelir-gider dengesini bozan bir unsur olmaya devam etmektedir. Kiralanamıyor, çünkü depreme dayanıksız deniliyor; depreme dayanıksızsa derhal yıkılsın talebi yerine getirilmiyor; Tat Towers bu atıl hali ile hiç bir işe yaramıyor ve sürekli olarak borç üretiyor, devlet de buradan kazanacağı önemli bir gelirden yararlanamıyor…

Büyükşehir Belediyesine ve İSPARKa ‘Tat Towers için önlem alın’ uyarısı  
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın eseri Tat Towers’ın bu şekilde atıl tutulmasına karşı getirilen çözümlere ve deprem riski taşıyorsa da derhal yıkılması taleplerine gerek tereke mahkemesinden, gerekse diğer mirasçılardan olumlu bir cevap alamayan merhum işadamının geride bıraktığı eşiNurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcıİstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Belediyenin otopark işletme şirketi İSPARKa müracaat ederek, deprem riski taşıdığı söylenen Tat Towers ve civarı için derhal gerekli önlemleri almaları talebinde bulundular.

Uğur Tatlıcı, Tatlıcı Gerçekleri’ne yaptığı açıklamada ise, Gerekli önlemlerin alınmaması halinde, olası bir depremde meydana gelebilecek büyük can ve mal kayıpları yüzünden müşterek malik olarak sorumluluk kabul etmeyeceklerini de belirtmiştir.

Belediye ve İspark, Tat Towers civarını yaya trafiğinden arındırmalıdır
Uğur ve Nurten Tatlıcı avukatları aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne ve İSPARK’a (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.) 21 Şubat 2014 tarihinde verdikleri dilekçelerle, Tat Towers’ın ve civarındaki alanların afet riski taşıdığı iddialarına karşı otopark olarak kullanımına son verilmesi ve binaların civarındaki yolların yaya trafiğinden arındırılması yönünde önlemler alınmasını talep etmişlerdir.

Güvenlik Personeli geri çekildi, güvenlik noktası kaldırıldı
Belediye ve İspark’a verilen dilekçelerde, Tat Towers’ın herhangi bir risk taşımadığı ortayaçıkana kadar binalarda güvenlik görevlisi bulundurulmama kararı alındığı da bildirilmiştir.

Bu amaçla, geçtiğimiz günlerde Tat Towers binaları girişindeki güvenlik noktası buradan kaldırılmış ve görevli personelin de can güvenliklerinin sağlanması açısından artık burada çalıştırılmayacağı söylenmiştir.

Şimdi bütün bu gelişmeler karşısında İstanbul Belediyesi ve İspark’ın ne gibi önlemler alacağını merak etmekteyiz.

İlişikte, İstanbul Belediyesi ve İSPARK’a verilen dilekçeleri, duruşma zabıtlarını ve Tat Towers önündeki güvenlik noktasının kaldırılmasını gösteren fotoğrafları okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Gelişmeleri okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz…

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top