Eski Hakimler HSYK’ya Şikayet Edildi

eski_hakimler_hsykya_sikayet_edildi_h354.jpg

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın tereke (miras) davasına bakan İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2011 ve 2012 yıllarında görev yapan iki eski hakim, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na şikayet edildi. Şikayet gerekçesi, eski hakimlerin görevlerini gereği gibi yerine getirmeyip, terekeyi ve devleti zarara uğratmaları.

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatından sonra ilk evliliğinden olan çocukları ve torunları, merhumun vasiyetnamesinde kendilerine bıraktığı (milyonlarca doları bulduğu söylenen) miras paylarını beğenmeyerek, daha merhum babalarının toprağı kurumadan, merhumun henüz mevlit duaları bile  okunmamışken mahkemelere koşarak, vasiyetnamenin iptali ve miras tespit davaları açmışlardı.

Mehmet Salih Tatlıcı vasiyetnamesinde ne emretmişti?
Mehmet Salih Tatlıcı, vefatından yıllar önce düzenlediği vasiyetnamesinde, teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evliliğinden olan oğulları Ahmet ve Ali Tatlıcı’yı mirasından ıskat etmiş, diğer oğlu Mehmet Tatlıcı ile Ahmet ve Ali Tatlıcı’nın çocuklarının mirasından saklı payları oranında yararlanmalarını istemiş;  mirasın geri kalan kısmını (mirasın tasarruf nisabına dahil olan kısmı) ise kendisine hastalığında ve sağlığında tam 43 yıl hayat arkadaşlığı yapmış ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen en küçük oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakmıştı.

Merhum babalarının mevlit dualarını bekleyemeden mahkemeye koştular
Merhumun “abla” diye hitap ettiği teyzesinin kızıyla (annesinin zoruyla) yaptığı ilk evliliğinden çocuklarının/torunların vefatın hemen ardından mahkemelere koşarak açtıkları bu miras davaları nedeniyle, Mehmet Salih Tatlıcı’dan kalan ve değeri milyarlarla ölçülen tüm mal varlığı değerlerine, Mart 2009’da tedbir konulmuş, bu mallar tereke mahkemesi hakimliği ve mahkemenin atadığı resmi tereke yöneticileri tarafından idare edilmeye başlanmıştır.

Tereke yöneticileri avukat İbrahim Bülbül ve serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen de, 10 Ocak 2010’dan beri görev yapmaktadırlar.

Terekeye dahil gayrimenkullerden kira geliri elde ediliyor
Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’dan miras bırakılan tüm gayrimenkullerin yönetimi tereke mahkemesi ve mahkemenin denetiminde tereke yöneticileri tarafından yerine getirilmektedir. Bu yüzden merhumun vefat ettiği 22 Şubat 2009’dan beri de bu taşınmazlardan kira geliri elde edilmektedir.

Ancak Tat Towers yıllardır kiraya verilmiyor
İstanbul Zincirlikuyu’daki iş kuleleri Tat Towers da yine rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesine dahil taşınmazlar arasında yer almaktadır.  Ancak ne hikmetse, şehrin en önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan 30 katlı bu ikiz kuleler, merhumun vefatının üzerinden 5 yılı aşkın bir zaman geçmesine ve binanın ¼ müşterek maliki ve terekede 23/32 gibi en yüksek paya sahip Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı’nın ısrarlı taleplerine rağmen Tereke Mahkemesi hakimliği tarafından kiraya verilmemiştir.

Rahmetli babalarının eseri Tat Towers çürüsün istiyorlar
Tat Towers’ın bunca yıldır kiraya verilememesinin önemli nedenlerinden biri, başta Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’nın hemen her duruşmada, binaların depreme dayanıksız, ruhsatsız, kaçak, hatta “gecekondu” olduğunu beyan etmeleri ve bu yüzden kiraya verilemeyeceğini iddia etmeleridir.

Aslında kendileri bile binaların kaçak ve ruhsatsız olup-olmadığını, depreme dayanıklı olup-olmadığını bilmediklerini mahkemedeki beyanlarında açıkça söylemektedirler. Ancak bu mirasçılar buna karşın, Tat Towers için deprem araştırmasına da hiçbir zaman izin vermemişlerdir. Böylesine tutarsız, böylesine çelişkili bir oyunu açık açık oynamalarına karşın, mahkeme hakimliği bu oyunlara karşı hiçbir adım atmamıştır.

“Tat Towers bize yar olmuyor, başkasına da olmasın” derdindeler
Çünkü söz konusu mirasçılar merhum işadamının vasiyetnamesine göre kendilerine buradan bir şey kalmayabileceğini çok iyi bilmektedirler. Bu yüzden, Tat Towers’ın atıl kalması adına ellerinden geleni yapmakta, bunun için birbiriyle çelişen, tutarsız beyanlarıyla, mahkeme sürecini alabildiğine uzatarak bu değerli binaların adeta çürümeye terk edilmesini istemektedirler. Üstelik son zamanlarda Tat Towers için gelen yıllık 1.000.000 dolarlık dış cephe reklam tekliflerini de her seferinde reddetmektedirler.

Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’nın Tat Towers’ın atıl tutulması için oyunlarını nasıl oynadıkları Tatlıcı Gerçekleri haber sitesi okurlarının da, kamuoyunun da malumudur (Bkz. Tat Towers’ın Dış Cephesine Neden Reklam Alınamıyor? haberi)

Şikayet edilen hakimler bu oyunu adeta seyrettiler
Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’nın süreci uzatmaya yönelik bu tutarsız ve çelişkili tavırlarını, mahkemenin 2011 ve 2012 yıllarındaki söz konusu eski iki hakimi de adeta seyretmiş ve Tat Towers için ne bir deprem araştırması yapılmasına, ne de binaların kiralanmasına hiç bir zaman izin vermemişlerdir.

Şubat 2014, Tereke Borcu: 6.000.000 TL
Tat Towers’ın kiraya verilememesi yüzünden tereke önemli bir gelir kaleminden yoksun kalmış ve tereke borcu Mart 2014 tarihi itibariyle 6.000.000 liraya ulaşmıştır. Bu borç her geçen gün artmaktadır ve bu yüzden de rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı, geride bıraktığı büyük bir mirasa rağmen adeta mezarında borçlu yatar duruma sokulmuştur.

Devletin vergi kaybı: yıllık 10.000.000 dolar
Tat Towers’ın kiraya verilmemesi nedeniyle devlet hazinesi de her yıl en az 10 milyon dolar vergi geliri kaybı yaşamış (Mart 2014 dolar kuru ile yaklaşık 25 milyon TL) ve Maliye’nin toplam vergi kaybı da aradan geçen beş yılda 50 milyon doları aşmıştır.

Şikayet gerekçesi: Eski hakimler terekeyi ve devleti zarara uğrattılar
Bu yüzden, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın en küçük oğlu Uğur Tatlıcı, tereke dosyasının 2011 ve 2012 yılındaki 2 hakim hakkında, geçmişte görevleri gereği yapmaları gereken iş ve işlemleri yapmadıkları ve hem terekenin, hem de Maliye’nin büyük zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle HSYK’ya (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) şikayette bulunmuş, yapılacak tahkikat sonucunda söz konusu hakimlerin görev ihmalleri tespit edilirse kendilerine gerekli müeyyidelerin uygulanmasını talep etmiş, sair müracaat haklarını saklı tutmuştur.

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top