Mahkemeye Sunulan Tutarsız ve Çelişkili Beyanlar

mahkemeye_sunulan_tutarsiz_ve_celiskili_beyanlar_h3531.png

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın Tereke (miras) davalarının görülmekte olduğu İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne, Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’nın avukatlarının verdiği yazılı ve sözlü beyanlarda gerçekten çok ilginç çelişkiler ve tutarsızlıklar sergilenmektedir. Hepsi de mahkeme kayıtlarına geçmiş bulunan bu ibretlik beyanların bir kısmını ve bunlardaki çelişki ve tutarsızlıkları okurlarımızın bilgisine sunmak istedik…

 

Ahmet ve Salih Ziya Tatlıcı’nın Beyanları

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan tereke (miras) davasının 20 Şubat 2014 tarihli 83. celsesinde, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı vekilleri avukat Engin Baltacı ve Haluk Burcuoğlu, bu aşamaya kadar Tat Towers’ın kaçak yapı olup olmadığı hususunda net bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz demişlerdir.

Halbuki aynı avukatlar, davanın daha önce görülmekte olduğu Sarıyer 1. Sulh Hukuk Hakimliği’ne sundukları, 4 Mart 2011 tarihli yazılı beyanlarında, Tat Towers için şunları söylemişlerdi:

Habere konu taşınmaz, gerek yazılı gerekse sözlü beyanlarımızda defalarca tekrarladığımıüzere iskanı bulunmayan, hukuki durumu tartışmalı, kaçak bir yapıdır.

Anılan sebeplerden ötürü yapı hakkında ilerleyen zamanlarda ne tür bir kararın alınacağımeçhuldür. Yapı hiçbir zaman iskan alamayacağı gibi, yapı hakkında yıkım kararıverilmesi de muhtemeldir 

Avukatlar bunların yanında, binanın iskanı olmadığı, natamam ve kusurlu bir bina olduğunu da belirtmekteler.

Tat Towersa 2011de kaçak yapı” derken, 2014te kaçak mı, değil mi bilmiyoruzdediler…
Kısacası, yukarıda okuma yazma bilen herkesin görebileceği gibi, 2011 yılının Mart ayında altında kendi imzaları olan ve mahkeme kayıtlarına geçen yazılı beyanlarında, açıkça ve net olarak kaçak yapı” dedikleri Tat Towers için, aynı avukatlar şimdi kalkıp da davanın görüldüğü İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 20 Şubat 2014 tarihli celsesinde, binaların kaçak yapı olup olmadığıhususunda net bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz demektedirler.

Tat Towers depreme dayanıksız diyorlar, ama bunun incelenmesini ise istemiyorlar
Mehmet Tatlıcı’nın avukatları da, hemen her dava duruşmasında mahkemeye sundukları tüm yazılı ve sözlü beyanlarda, Tat Towers’ın deprem güvenliği olmadığını belirtmelerine rağmen, deprem incelemesi yapılmasına da karşı çıkmaktadırlar.

Aşağıda, Mehmet Tatlıcı ve onu mahkemede temsil eden avukatlarının beyanlarındaki çelişkileri okurlarımızla paylaşıyoruz:

Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesine 14 Mart 2011 tarihinde verilen beyanında:
Mehmet Tatlıcı aşağıda bazı bölümleri aktarılan dilekçede altını çizerek ve kalın harflerle şunları beyan etmiştir:

Deprem güvenliği olmayan bir binaya, bütün eksikliklere, usulsüzlüklere ve yolsuzluklara rağmen bir şekilde iskan verilmesi durumunda, bu iskanın iptali için dava açmakta ve bu izni verenler hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suçduyurusunda bulunmakta duraksamayacağımızı vurgulamak isteriz.

Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak birileri para kazansın ya da istikbal elde etsin diye,deprem güvenliği olmayan bir binanışaibeli biçimde işletmeye açılması ve İLERİDE OLASI BÜYÜK BİR DEPREMDE Tat Towers’ın yıkılarak BİNLERCE KİŞİNİÖLÜMÜNE YOL AÇMASI gibi bir olasılık bu binayı bu haliyle işletmeye açmaya çalışan herkesin kulağına küpe olmalıdır.

 Mehmet Tatlıcı, mahkeme kayıtlarına yansıyan yukarıdaki beyanında, anlaşılan hızını alamamış, Mahkeme Hakimliği’ne de aklınca göz dağı veriyor, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurunda bulunacağı tehdidini savuruyor… Yine bir “Ya tutarsa” klasiği.

Yukarıda bunlar üfürülürken, başka bir dava duruşmasında, Mehmet Tatlıcı yine mahkeme kayıtlarında bulunan ve yukarıda söylediğiyle çelişen beyanında bakın neler diyor:

İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesine 12 Haziran 2013 tarihinde verilen beyanında:
Tat Towers’ın iskan izninin bulunmadığı, zemin etütlerinin yapılarak inşaatın statik tahkiklerinin yapılması gerektiği belirtildikten sonra şunları beyan etmektedir;

Sayın Mahkemenizin henüz zemin etüdü yapılmadığı için depreme dayanıklı olup olmadığıbilinmeyen; iskan izni bulunmayan; ruhsatının yenilenmesi gereken Tat Towers’ın kiralanması ile ilgili herhangi bir işlem yapması ruhsatsız binanın kiralanması anlamına geleceğinden belediye, imar ve iskan yasalarına aykırılık oluşturacaktır

Burada da, hem daha önce söylediğiyle çelişiyor, hem de Mahkeme Hakimliği’ne aklınca hukuk dersi vermeye çalışıyorlar, Dr. Mehmet Tatlıcı ve avukatları…

Kendileri bile binaların deprem güvenliği olup olmadığını bilmediklerini söylerken, Mahkeme Hakimliği’ne, siz bu binaları kiralarsanız, belediye, imar ve iskan yasalarına aykırı davranmış olursunuz demeye getiriyorlar…

İşte Mehmet Tatlıcı ve ekibinin beyanları böyle…

Daha önceki beyanında, deprem güvenli yok dediği Tat Towers için, yukarıdaki beyanında ise “depreme dayanıklı olup olmadığı bilinmeyen şeklinde bir açıklama yaparak kendinle bile çelişen Mehmet Tatlıcı, yıllardır oynadığı bu oyunda bir gün söylediğini, bir başka gün kendi ağzıyla yalanlayabilmektedir.

Hepsi de tek tek mahkeme kayıtlarına geçen çelişkili ve tutarsız beyanlar işte bu şekildedir.

Çelişkili ve tutarsız açıklamalarla oynanan bir garip oyun
Bu “Oyun”, böylesine tutarsız, böylesine çelişkili açıklamalarla sürüp gitmektedir… Zaten bunun için bilinçli bir şekilde, bir yandan Tat Towers’ın deprem riski vardır derler, Tat Towers ruhsatsızdır derler, ama diğer yandan bunların araştırılmasına da karşı çıkarlar…

Amaçları çok açıktır: Tat Towers kiraya verilmesin, atıl kalsın… Zaten mahkeme kayıtlarına geçen beyanları da bütün bunları doğrulamaktadır:

Örneğin, Mehmet Tatlıcı’yı temsil eden avukat Eylem Kılıç, davanın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan 5 Kasım 2013 tarihli 82. celsesinde söz alarak, Tat Towers’ın kiraya verilmesi ve depremle ilgili çalışma yapılmasına ilişkin taleplerin hiç birisine muvafatımız yoktur demiştir.

Yine aynı avukatlar davanın son görülen 20 Şubat 2014 tarihli 83. celsesinde de, Zemin etütü ve depreme dayanıklılık hususunda Tat Towersta inceleme yapılmasına gerek yoktur beyanını vermişlerdir.

Tüm gerçekler, kanıtlarıyla birlikte mahkeme kayıtlarında mevcuttur
Bütün bu birbiriyle çelişkili ve tutarsız açıklamalar, mahkeme kayıtlarında aynen bu şekilde tüm gerçekliği ile yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı, avukatları aracılığıyla davanın görüldüğü tereke mahkemesine sundukları birbirleriyle çelişen ve tutarsız beyanlarıyla mahkeme sürecini uzatmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Bunun yanında tereke giderlerinin sürekli artmasına ve tereke borcunun 6 milyon liraya kadar yükselmiş olmasına rağmen, iki aylık kira geliriyle tek başına tüm tereke borçlarını karşılayabilecek Tat Towers, yukarıda örneklerini verdiğimiz mahkeme kayıtlarına geçen kanıtların da gösterdiği gibi, bilinçli ve maksatlı bir şekilde Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı tarafından atıl tutulmak istenmektedir.

Yılda 1 milyon dolar reklam gelirine de hayır dediler
Aynı mirasçılar, Tat Towers’ın reklam amaçlı olarak kullanılmasına da karşı çıkmakta, verilen yıllık bir milyon dolarlık (yılda 1.000.000 Amerikan Doları) reklam tekliflerinin mahkeme tarafından reddedilmesini istemektedirler:

Örneğin, Mehmet Tatlıcı’nın avukatı Eylem Kılıç, mahkemenin 20 Şubat 2014 tarihli 83. celsesinde,Tat Towers’ın iç ve dış yüzeylerinin kiraya verilmesine muvafakat etmediklerini verdikleri dilekçeyle beyan etmiştir.  (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. “Tat Towers’a 1.000.000 TL’lik Reklam Teklifi” haberi)

Artık Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı’nın oyunları kendi beyanlarıyla sergiledikleri çelişkiler ve tutarsızlıklarla net bir şekilde tüm kamuoyunun malumu olmuştur.

Onlar bu oyunu kendi bildikleri gibi oynamaya devam etsinler…

Ne yaparlarsa yapsınlar, adaletin tecellisini asla engelleyemeyecekler ve bütün bu oyunları da şimdi olduğu gibi gelecekte de tarihe kaydedilmeye devam edecektir.

Gerçekleri de tarih mutlaka yazacaktır.

ÇünküGüneş balçıkla sıvanmazBoş çuval da dik durmaz

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top