Mehmet Tatlıcı Amerika’da “Maden” Arıyor

mehmet-tatlici-amerikada-maden-ariyor.jpg

Mehmet Tatlıcı, ülkemizde adaleti kendi istediği yere getiremeyeceğini anlayınca, soluğu Amerika’da almıştı. Şimdi de Amerikan adalet sistemi içinde “ya tutarsa kafasıyla” arayışlara girdi. İzlediği yöntem hep aynı: “hukukun gri noktaları” üzerinden ilerlemek. Haber ekibimizin Amerika’daki araştırmaları, Mehmet Tatlıcı’nın bu amaçla Amerikan Merkez Bankası’nı bile dava ettiğini ortaya koydu.

MEHMET TATLICI, BUNU HEP YAPIYOR…

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatının üzerinden tam dokuz yıl geçti, ama mirası geride bıraktığı aile fertleri tarafından bir türlü sulh yoluyla paylaşılamadı.

Merhumun ilk evliliğinden oğlu Mehmet Tatlıcı’nın dokuz yıldır izlediği “hukuk arayışları” ise her geçen gün yeni hukuk komedilerinin sergilenmesine neden olmuştu. Bunların son örneklerine de şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri’nde tanık olmaya başladık.

Haber ekibimizin yaptığı araştırmaların ortaya koyduğu gerçekler, Mehmet Tatlıcı’nın daha önce Amerikan Adalet’ini yanıltmak için izlediği “cinlikleri” daha da “geliştirdiğine” işaret etmekte…

DOKUZ YILDIR PAYLAŞILAMAYAN MİRAS

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı, 22 Şubat 2009 tarihinde vefat etmişti. Geride bıraktığı vasiyetnamesinde de, mirasının nasıl paylaştırılacağını da açıkça belirtmişti.

Buna göre ilk evliliğinden olan çocukları Ali ve Ahmet Tatlıcı’yı kendisini ölümle tehdit ettikleri ve ağır hakaretlerde bulundukları için mirasından mahrum bırakmıştı. Diğer oğlu Mehmet Tatlıcı’nın ise mirasından saklı payı oranında yararlanmasını istemişti. Daha önce vefat eden oğlu Ali Tatlıcı’nın çocuklarına da (Salih Ziya Tatlıcı ve Bedriye Kamer Tatlıcı), yine mirasından saklı payı oranında yararlanmalarını vasiyet etmişti. Mehmet Salih Tatlıcı, mirasının geri kalan kısmını da ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen en küçük oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakmıştı.

RAHMETLİ BABALARININ VASİYETİNE KARŞI DAVALAR AÇTILAR, AMA KAZANAMADILAR

Mehmet Salih Tatlıcı’nın ilk evliliğinden olan çocukları ve torunları, milyon dolarlarla ifade edilen bu miras paylaşımını kabul etmediler ve başta Mehmet Tatlıcı, hem vasiyetnamenin iptali, hem de mirasın yeniden paylaştırılması için davalar açtılar. Bu süreçte, özellikle Mehmet Tatlıcı, emrindeki avukat ordusu ve üniversite hocası danışmanlarıyla birlikte “hukukun gri noktaları” üzerinden ilerleyerek, miras ve vasiyetin iptali davalarını eski medeni kanuna göre değerlendirilmesi için uğraştılar ve ülkemiz hukuk tarihine geçecek “hukuk komedilerine” imza attılar.

Yıllar süren dava sürecinden sonra Türk Adaleti, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetinin geçerli olduğuna ve miras paylaşımının da yeni medeni kanunumuza göre yerine getirilmesi gerektiğine hükmetti. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: “Adalet Bir Kez Daha Yerini Buldu”  ve “Mehmet Tatlıcı Kaybetmeye Doymuyor” haberleri)

MEHMET TATLICI, TÜRKİYE’DE KAYBETTİKÇE SOLUĞU AMERİKA’DA ALDI…

Sayıları 30’u geçen avukat ordusu ve üniversite hocası danışmanlarının desteğine rağmen, Türkiye’de her seferinde “hukuk duvarına” çarpan Mehmet Tatlıcı, burada “bu tür cinliklerle” bir sonuç alamayacağına anlamış olsa gerek ki, “ya tutarsa” arayışlarını Amerika’ya yöneltmiş ve Florida’da da davalar açmıştı.

Mehmet Tatlıcı, Amerika’da açtığı davalarda, rahmetli babası Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatından önce ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Uğur Tatlıcı adına Amerika Birleşik Devletleri’nde satın alınmış ve oradaki tapu dairesine onların adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin mirasa tabi taşınmazlar olduğunu iddia etmekte ve bu amaçla Amerikalı avukatları yanında, Bulgar, Romen ve Türk avukatlarından oluşan “yurtdışı avukat ordusu” ile birlikte yine türlü cinlikler ortaya koymakta…

MEHMET TATLICI, NEW YORK’TA AÇTIĞI DAVAYLA AMERİKAN MERKEZ BANKASI YÖNETİCİLERİNİ SORGULATMAK İSTEDİ

Haber ekibimizin Amerika’daki araştırmaları Mehmet Tatlıcı’nın, bu amaçla gidip Florida dışında New York mahkemelerinde de davalar açtığını ortaya koydu. Bu davalardan birinde de, Amerikan Merkez Bankası’nı dava ettiğini görüyoruz Mehmet Tatlıcı’nın. Araştırmalarımızın ortaya koyduğu bulgulara göre Mehmet Tatlıcı’nın buradaki amacı da, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın şahsi mülkiyetinde olan ve kesinlikle Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirasına tabi olmayan gayrimenkulleri mirasa tabi mallar gibi gösterebilmekti.

Buna göre, Florida’da açtığı dava sürecine Amerikan Merkez Bankası’nı da dahil etmeye çalışmıştı Mehmet Tatlıcı. New York’ta Amerikan Merkez Bankası yöneticilerini dava edip onları sorgulatmaya ve dava sürecine katılmaya zorlayarak, babasının mirasına tabi olmayan taşınmazların aklı sıra “baba parasıyla” alındığını “ispata çalışmış” bu tür cinlikleriyle Mehmet Tatlıcı…

NEW YORK MAHKEMESİ, MEHMET TATLICI’NIN TÜM TALEPLERİNİ REDDETTİ

Ancak, haber ekibimizin yaptığı araştırmalar, Mehmet Tatlıcı’nın bütün bu oyunlarına rağmen Amerikan Merkez Bankasını Amerika’daki dava sürecine katamadığını ve tüm taleplerinin New York’taki mahkeme tarafından reddedildiğini göstermekte. Yaptığımız araştırmaları biraz daha derinleştirdiğimizde de, Amerikan Merkez Bankası yöneticilerini New York’ta açtığı dava sürecinde sorgulatmayı başaramayan Mehmet Tatlıcı’nın, New York mahkemesinin kendi aleyhindeki kararının değiştirilmesi için ısrarla bir sürü itiraz dilekçesi de verdiğini, ama bütün bu itirazlarının da reddedildiğini görmekteyiz.

MEHMET TATLICI’NIN TÜM BU CİNLİKLERİNİN ESAS AMACI NEDİR?

Haber ekibimizin ortaya çıkardığı gerçekleri yorumladığımızda da şu gerçeği görüyoruz:

Mehmet Tatlıcı’nın buradaki esas amacı da, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve bu evlilikten dünyaya gelen en küçük oğlu Uğur Tatlıcı adına kayıtlı Amerika’daki gayrimenkuller için yapılan ödemelerin nereden geldiğini bulmaya çalışmak. Buradan “ya tutarsa kafasıyla” olmayan bir şeyleri Amerikan Mahkemelerindeki bu tür cinlikleriyle bulup çıkarabilirse, yani paranın hangi ülkelerden veya bankalardan geldiğini bulabilirse, bu edindiği özel bilgilerle Türkiye’deki mahkemelere dönüp, burada da yeni davalar açmayı hesaplıyor olsa gerek Mehmet Tatlıcı…

MEHMET TATLICI BANA MİRAS KALAN MALLAR MİRASA TABİ DEĞİL, AMA O DİĞER AİLE FERTLERİNE AİT MALLAR MİRASA TABİDİR CİNLİĞİYLE “HUKUK ARIYOR”

Burada, rahmetli babası Mehmet Tatlıcı’ya da çok ciddi bir miras bırakmış, diğer aile fertlerine de…

Mehmet Tatlıcı adına kayıtlı gayrimenkuller mirasa tabi değilken, diğer aile fertleri adına kayıtlı gayrimenkulleri mirasa tabi mallar gibi göstermeye çalışmak da tam bir Mehmet Tatlıcı cinliği. Aynısını Türkiye’de yaptı ama başaramadı Mehmet Tatlıcı, şimdi de bunu Amerikan Adalet Sistemini manipüle ederek oralarda yapıyor.

Ancak, haber ekibimizin New York ve Florida’da yaptığı araştırmalara göre sonuç hiç de Mehmet Tatlıcı’nın beklediği gibi gitmiyor…

Yine de haber ekibimizin çalışmalarıyla ortaya çıkardığımız bilgi ve belgelere göre görülen o ki, Mehmet Tatlıcı “ya tutarsa kafasıyla” ve ısrarla Amerikan adalet sistemini de bu tür cinlikleriyle manipüle ederek hedefine ulaşma gayreti içinde olmaya devam edecek.

MEHMET TATLICI GEÇMİŞTE DE AMERİKAN ADALETİ’Nİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Aslında, haber ekibimizin daha önce Amerika’da yapmış olduğu araştırmalar, Mehmet Tatlıcı’nın orada da aynı cinliklerle ilerlediğini ve Amerikan Mahkemelerini yanıltmaya çalıştığını ortaya koymuştu. Bunları Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinde farklı haberlerde açıklamıştık.

Mehmet Tatlıcı, “ya tutarsa kafasıyla” ve “hukukun gri noktaları” üzerinden dolaşarak bakın neler yapmıştı Amerika’da da:

MEHMET TATLICI, TÜRKİYE’DE OLMAYAN KANUNLARI VAR GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞTI:

Amerika’da açtığı davalarda Türkiye’deki avukatına hazırlattığı bir mütalaada, mevcut medeni kanunumuzda olmayan maddeleri varmış gibi göstermiş, mevcut kanun maddelerinin bazılarını da kendi istediği sonuçları elde etmek adına çarpıtarak, gerçeğinden farklı aktarmıştı. Bütün bu mütalaaları da “yeminli noterden” tasdik ettirdiği içeriği sonradan değiştirilmiş tercümelerle Florida’daki mahkemeye sunmuştu (Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: Mehmet Tatlıcı Mahkemeyi Nasıl Yanıltıyor?” haberi).

Daha sonra “yeminli noterden tasdikli” bu sözde yeminli tercümelerin tamamen uydurma olduğu gerçeği ortaya çıktığında ise, büyük bir pişkinlikle “çevirmen kağıtları karıştırmış” diye işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı. (Lütfen bakınız: “Göl maya tuttu hocam!” haberi).

Ayrıca, yine Florida’da açtığı bir başka davada da, Mehmet Tatlıcı, davaya konu olan bir muhatabın adresini, mahkemeye gerçek dışı bir adres vererek bildirmiş, mahkemenin muhataba yolladığı davet çağrısı da doğal olarak öyle bir adres olmadığından muhatabın eline ulaşmamış ve Mehmet Tatlıcı da bu “cinliği” ile davalı aleyhinde bir karar aldırmayı “başarmıştı”… (Lütfen bakınız: “Al dağlardan kengeri, ver devenin ağzına…” haberi).

MEHMET TATLICI, “BANA 740 MİLYON DOLAR VERİN, DAVALARDAN VAZ GEÇEYİM” DEMİŞTİ:

Amerika’da açtığı davalar devam ederken, Amerikalı avukatı Craig T. Downs eliyle Uğur ve Nurten Tatlıcı’ya yolladığı “gizli” ifadesi taşıyan bir mektupla da onlardan tam 740 Milyon Dolar (740.000.000 USD) para talep etmiş, “bu parayı verirseniz açtığım bütün davalardan vaz geçeceğim” demişti…

Bütün bunlar da Mehmet Tatlıcı’nın Türkiye’de ve Amerika’da açtığı bütün bu davalarla aslında bir sonuca varamayacağını bildiğini, esas amacının bu davalarla rahmetli babasının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile baba bir kardeşi Uğur Tatlıcı’yı yıldırarak onlardan kendi miras payının kat be kat üstünde olan bu 740 MİLYON DOLARI koparmak olduğu ortaya koymuştu… (Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “740.000.000 Dolarlık ‘GİZLİ’ Teklif” haberi).

Anlaşılan o ki, Mehmet Tatlıcı Türkiye’de bulamadığı “madeni”, Amerika’da aramaya devam edecek.

Tatlıcı Gerçekleri haber sitesi olarak rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın saygın adına ve geride bıraktıklarına karşı yapılan tüm bu cinlikleri ortaya koymaya ve okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top