Mehmet Tatlıcı Avukatlarını neden azletti?

mehmet_tatlici_avukatlarini_neden_azletti_h230.jpg

Mehmet Tatlıcı’nın Avukatlarını azletmesinin altında hangi gerçekler yatıyor?

Mehmet Tatlıcı’nın Avukatlarını azletmesinin altında hangi gerçekler yatıyor?

Mehmet Tatlıcı, babası Mehmet Salih Tatlıcı vefat etmeden 3 hafta önce miras davalarını takip etmesi için vekalet verdiği ve yıllardır beraber çalıştığı Ihsan ve Sibel Unaner’i 20 Mayıs 2011 günü avukatlığından azletmiştir.
Aynı gün, avukatları azil nedeniyle davadan çekildiklerini bildirir bir dilekçeyi Sarıyer 1. Sulh Hukuk mahkemesi yargıçlığına vermişlerdir.

Kanımızca, bu azil tamamen taktiksel bir manevradır. Nedeni ise, Mehmet Tatlıcı’nın hakimler, savcılar, tereke yöneticileri ve diğer mahkeme görevlileri nezdindeki olumsuz ve agresif imajınının temizlenmesi amaçlanmıştır. Bu azil’in hemen akabinde, eski avukatlarını günah keçisi ilan eden dilekçelerin mahkemelere sunulması bunun en iyi göstergesidir.

Miras davalarından birine bakan bir Hakim’i HSYK’ya şikayet etmek suretiyle önce “yapay bir husumet” yaratan Mehmet Tatlıcı, bu husumeti bahane edip hakimi bizzat kendi imzasını taşıyan dilekçesi ile reddetmiş, hatta ve hatta duruşmaya bizzat gelip, kendi ağzıyla Hakim’i red ettiğini beyan etmiş, bu azil manevrasının akabinde ise “avukatlarımın suçu” dediği bir dilekçeyi dosyaya sunmuştur.

Özet olarak, Mehmet Tatlıcı’nın avukatlarını azletmesinin, mahkemelerdeki olumsuz imajını “temizlemek” adına bir girişim olduğunu, ve azledilen avukatların da işin içinde olduğu bir danışıklı dövüş manevrası olduğunu tahmin ediyoruz.

Gerçekler

3 Replies to “Mehmet Tatlıcı Avukatlarını neden azletti?”

  1. Mustafa Kaya dedi ki:

    Insanlar bu kadar aptal yerine konmamalı. babası ölmeden üç hafta önce avukatına vekalet vermesi insanlık adına ibret verici. ölümünü bekliyormuş besbelli.

  2. Betül Tetik dedi ki:

    Allah evladın bile hayırlısını versin insana… Para hırsı insanın gözünü kör etmesin bir kere işte sonrası böyle rezillik… Ne babasına hayrı olmuş, ne kendisine hayrı var ne de vatanına hayrı olacak insanlar bunlar… yazık yazık!!

  3. Kemalettin Yeğen dedi ki:

    Kendi babasını ve onun emek vererek yıllardır ortaya çıkardığı eserlerini karalamakta tereddüt etmeyen bir insanın kendi çıkarları için avukatlarını da suçlayıp ortada bırakmasını hiç yadırgamadım nedense! Gerçi bu danışıklı dövüş te olabilir! Yalanları ortaya çıkınca suçu onların üzerine atıp sanki kendi suçsuzmuş gibi davranmak için onları azletmiş ama aslında perde arkasında hala onlarla birlikte komplo teorileri kuruyor olabilir!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top