Mehmet Tatlıcı Oyununu Nasıl Oynuyor?

mehmet_tatlici_simdi_de_masa_sandalyeye_goz_dikti_h242.jpg

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın, büyük bir sabır ve emekle tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak inşa ettiği Tat Towers, yıllardır atıl bir şekilde bekletilmektedir. Bunun esas nedeni bu binaların depreme dayanıksız olduğuna dair iddialar. Bu iddiaları ortaya atanlardan biri olan, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızı ile yaptığı evlilikten olma çocuğu Mehmet Tatlıcı bakın başka neler yapıyor.

Baba Can Derdinde, Evlat Miras Peşinde
Mehmet Tatlıcı, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evlilikten olan en küçük oğludur. Bu küçük oğul, merhum babasının vefatının üzerinden 12 saat bile geçmesini bekleyemedensaatler sabahın 4:29’unu gösterirken avukatları aracılığıyla rahmetlinin banka hesabının bulunduğu Garanti Bankası Galata Şubesi’ne bir faks mesajı yollatıyor. 
Bu faks mesajında özetle, “Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatı dolayısıyla, namına mevcut her türlü mevduat, hak ve alacağın ölüm tarihindeki faizli bakiyeleriyle birlikte ayrıntılı dökümlerinin tarafımıza verilmesini talep ve ihbar ederiz” denildikten sonra aynen şunlar dile getiriliyor: 

“Mehmet Salih Tatlıcı’nın oğlu olarak mirasçı müvekkilimiz Mehmet Tatlıcı, şu anda mirasçılık belgesi düzenlenmesi için mahkemeye başvurmuş durumdadır.”    
Merhum babasının cenaze namazı kılınıp, kendisini toprağa vermeyi bekleyebilecek kadar sabrı olmayan bu hayırlı evladın, meğer babası hastanede can derdindeyken kendisi de miras derdindeymiş ve babası daha vefat etmeden üç hafta öncesinden Beyoğlu 35. Noterliği’ne çoktan miras davalarının takibi yönünde bir vekâletname verdirmiş avukatlarına. 

Mehmet Tatlıcı’nın Tek Uğraşı: 7 gün/24 saat Miras Davası 
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatının hemen ardından yıllar öncesinden noter huzurunda düzenlettirdiği resmi vasiyetnamesi ortaya çıktı. Rahmetlinin mirasının paylaşımı için vasiyetnamesinde  emrettiği şartları kabul etmeyen küçük evlat Mehmet Tatlıcı, buna karşı önce vasiyetnamenin iptali için dava açtı. 

Kendisinin tek işi ve uğraşı bu miras davaları olan Mehmet Tatlıcı, dava süreci devam ederken başka davalar da açarak uyuşmazlıkların sürüncemede kalması için her türlü çabayı sarf etti. Avukatları aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçelerde, Tat Towers’ın depreme dayanıksız olduğunu beyan etti. İşte bu yüzden Tat Towers uzun yıllardır atıl bir durumda bekletilmektedir. 

(Mehmet Tatlıcı’nın tek uğraşının miras davası olduğunu bizzat eşi Gizem Tatlıcı, 26 Temmuz 2013 tarihli Habertürk gazetesinde Serpil Yılmaz imzasıyla yayınlanan röportajda, “… şimdi bir avukat ordusuyla miras davasını çözmekten başka iş yapamıyor” şeklinde “yakınma” tonunda anlatmaktadır).

Mehmet Tatlıcı’nın Tat Towers için Beyanları
Bütün uğraşını babasının vasiyetnamesinde kendisine bıraktığı milyon dolarlarla ölçüldüğü söylenen saklı payını beğenmeyerek, hep daha fazlasını elde etmek amacıyla açtığı miras davası üzerine kuran Mehmet Tatlıcı, bakın mahkemeye avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçelerde Tat Towers için neler beyan ediyor:

1) Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 19 Mart 2010 tarihinde verilen beyanında:
Tat Towers’ın geçerli hiçbir imar, iskân ve ruhsatı olmadığını belirterek şunları söylemektedir: “Yukarıda özetlediğimiz bilgiler, Tat Towers adı verilen ikiz gökdelenlerin geçerli tüm ilgili mevzuata aykırı yapıldığını ve ileride bırakın iskân almayı, bütünüyle yıkılmasının dahi gerekebileceğini göstermektedir.”

(Kalın yazı karakteri ve altı çizili kısımlar, Mehmet Tatlıcı’nın beyanından aynen alıntılanmıştır).

2) Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 18 Şubat 2011 tarihinde verilen beyanında:
Tat Towers’ın işletmeye açılmasına karşı olduğunu belirterek, Tat Towers’ın kaçak yapı niteliğinde olduğunu, iskânının bulunmadığını söylemektedir.

Tat Towers için hazırlanan bilirkişi raporuna atıf yaparak: “Tat Towers’ın geçerli deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeden ve diğer eksiklikler tamamlanmadan iskân almasının mümkün olmadığı, daha önce Prof. Dr. Cumhur Özakman tarafından da tespit edildiği üzere Tat Towers’ın işletmeye açılmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır”demektedir. 

(Kalın yazı karakteri, Mehmet Tatlıcı’nın beyanından aynen alıntılanmıştır).

3) Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 14 Mart 2011 tarihinde verilen beyanında:
Mehmet Tatlıcı aşağıda bazı bölümleri aktarılan dilekçede altını çizerek ve kalın harflerle şunları beyan etmiştir:

Deprem güvenliği olmayan bir binaya, bütün eksikliklere, usulsüzlüklere ve yolsuzluklara rağmen bir şekilde iskân verilmesi durumunda, bu iskânın iptali için dava açmakta ve bu izni verenler hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmakta duraksamayacağımızı vurgulamak isteriz.

Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak birileri para kazansın ya da istikbal elde etsin diye, deprem güvenliği olmayan bir binanın şaibeli biçimde işletmeye açılması ve İLERİDE OLASI BÜYÜK BİR DEPREMDE Tat Towers’ın yıkılarak BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMASI gibi bir olasılık bu binayı bu haliyle işletmeye açmaya çalışan herkesin kulağına küpe olmalıdır.

(Kalın yazı karakteri, büyük harf ve altı çizili kısımlar, Mehmet Tatlıcı’nın avukatları aracılığıyla yaptığı beyandan aynen alıntılanmıştır).

4) İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 12 Haziran 2013 tarihinde verilen beyanında:
Tat Towers’ın iskân izninin bulunmadığı, zemin etütlerinin yapılarak inşaatın statik tahkiklerinin yapılması gerektiği belirtildikten sonra, “Sayın Mahkemenizin henüz zemin etüdü yapılmadığı için depreme dayanıklı olup olmadığı bilinmeyen; iskân izni bulunmayan; ruhsatının yenilenmesi gereken Tat Towers’ın kiralanması ile ilgili herhangi bir işlem yapması ruhsatsız binanın kiralanması anlamına geleceğinden belediye, imar ve iskân yasalarına aykırılık oluşturacaktır” demektedir.

Daha önceki dilekçelerinde deprem güvenliği yok dediği Tat Towers için, yukarıdaki beyanında ise “depreme dayanıklı olup olmadığı bilinmeyen” şeklinde bir açıklama yaparak kendisiyle bile çelişen Mehmet Tatlıcı, yıllardır oynadığı bu oyunda başka çelişkiler de sergilemektedir. 

Mehmet Tatlıcı’nın oyunu nasıl oynadığına ve diğer çelişkilerine geçmeden, Tat Towers için verilen bir başka beyandan daha söz etmek okurlarımızı bilgilendirmek açısından yararlı olacaktır. Ama önce rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinde neler emrettiğine bakalım.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın Vasiyetnamesi
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evliliğinden olan iki oğlu daha bulunmaktadır: Ahmet Tatlıcı ve rahmetli Ali Tatlıcı. Ahmet ve Ali Tatlıcı 1988 yılında babalarının ev ve işyerlerini basarak kendisine ve ikinci eşi Nurten Tatlıcı’ya ağır hakaretlerde bulunmuş ve ölümle tehdit etmişlerdi. Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı, büyük oğulları Ahmet ve Ali Tatlıcı’yı mirasından ıskat etmiş, ancak yine de Ahmet Tatlıcı ve rahmetli olan Ali Tatlıcı’nın çocuklarının, yani torunlarının mirasından saklı payları oranında yararlanmalarını istemişti.  

Ahmet ve Salih Ziya Tatlıcı’nın Beyanları
Ali Tatlıcı’nın oğlu Salih Ziya Tatlıcı ve Ahmet Tatlıcı, Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 4 Mart 2011 tarihinde avukatları aracılığıyla verdikleri dilekçede Tat Towers için şunları beyan ediyorlar:

“… iskânı bulunmayan, hukuki durumu tartışmalı, kaçak bir yapıdır. 
Anılan sebeplerden ötürü yapı hakkında ilerleyen zamanlarda ne tür bir kararın alınacağı meçhuldür. Yapı hiçbir zaman iskân alamayacağı gibi, yapı hakkında yıkım kararı verilmesi de muhtemeldir” diyerek binanın iskânı olmadığı, natamam ve kusurlu bir bina olduğunu belirtmekteler.

(Kalın yazı karakteri ilgili belgeden aynen aktarılmıştır).

Beyanlarıyla Tat Towers’ın Atıl Kalmasını Sağladılar
Mehmet Tatlıcı, abisi Ahmet Tatlıcı ve yeğeni Salih Ziya Tatlıcı ile birlikte devam etmekte olan dava süreci içinde işte bu dilekçeleri mahkemeye vererek Tat Towers’ın yıllarca atıl durumda kalmasını sağladılar. 

Kendilerinin bile depreme dayanıklı olup olmadığını bilmedikleri Tat Towers için sürekli olarak depreme dayanıksız olduğu, tehlike oluşturduğu yönünde açıklamalar yaparak kendi beyanları arasında da bir çelişki sergilemeleri dışında, bakın başka neler yapılmakta:

Mehmet Tatlıcı’nın Oyunu
Mehmet Tatlıcı’nın bir şirketi var. Adı: Tat Development Center. Bu şirket aracılığıyla gayrimenkul pazarlıyor. Pazarlamaya çalıştığı gayrimenkuller arasında mülkiyeti kendine ait olmayan binalar var.

Ne garip ve hazindir ki: Tat Towers da bunlardan biri. 
Mahkemeye sunduğu dilekçelerde Tat Towers binalarının ruhsatsız olduğundan, deprem güvenliği olmadığından işletmeye açılmasının getireceği risklerini dile getiren Mehmet Tatlıcı, bu binalarıkendi eseriymiş gibi internet üzerinden pazarlayarak satmak peşinde. Tat Towers için hem ruhsatsız ve depreme dayanıksız diyor, hem de bu binaların reklamını yaparak hem şirketini hem de yapımında en ufak bir katkısı bulunmadığı ve kendisine ait olmayan bir malı pazarlamaya çalışıyor. Üstelik bu şekilde pazarlamaya çalıştığı Tat Towers üzerinde her hangi bir yasal hakkı bulunmadığı halde.

Mehmet Tatlıcı’nın Gazeteye Verdiği Açıklama
Mehmet Tatlıcı, gazetelere avukatları aracılığıyla verdiği beyanda ise, Tat Towers için, “Ekonomik avantaj ve parasal boyutundan ziyade, can kaybını önlemek için çaba sarf ediyoruz” demektedir.

Mehmet Tatlıcı, rahmetli babasının kendisine bıraktığı ve karşılığının milyon dolarları bulduğu söylenen miras payını beğenmeyerek vasiyetnamenin iptali davası açmıştı. Bu açıklamada ise, rahmetli babasının binalarından maddi bir menfaat beklemediğini beyan ediyor. Ama bir yandan da, internet sitesinde, Tat Towers’ı birilerine satmaya, pazarlamaya çalışıyor!

Daha sonra bu davasını her nedense ani bir manevra ile vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) davasına dönüştürdü ama bu kez de saklı payının 11 yıl önce yürürlükten kalkan eski Medenî Kanuna göre belirlenmesini istedi. 

Amacı böylece terekeden babasının emrettiği 3/32 oranında bir (saklı) pay elde etmek yerine 9/64 oranında bir (saklı) pay elde etmekti. Yani mirastan fazla değil (!) sadece 100 – 150 milyon $ daha fazla pay elde etmek istedi o kadar! 

İlk derece mahkemesi “her nasılsa” Mehmet Tatlıcı’nın bu hukuka aykırı talebini kabul etti ve onun saklı payını yürürlükten 11 yıl önce kalkan eski Medenî Kanuna göre belirledi. Ama Yargıtay ilk derece mahkemesinin bu hukuka aykırı kararını bozdu. Böylece Mehmet Tatlıcı’nın terekenin 9/64’üne kavuşma hayali de suya düşmüş oldu. Yani ilk derece mahkemesi genellikle görüldüğü üzere Yargıtay kararına uyarsa Mehmet Tatlıcı terekeden yeni Medenî Kanuna göre 3/32 pay almakla yetinecek.

Herhalde Bağış Yapacak
Acaba Tat Towers’ın depreme dayanıklı olduğu kanıtlanırsa, Mehmet Tatlıcı buradan kazanacaklarını hayır kurumlarına mı bağışlayacak?

Mehmet Tatlıcı’nın söyledikleriyle yaptıklarının birbiriyle çeliştiği bu oyun bu şekilde sergilenmeye devam etmekte. Bütün bunların belgelerini ilişikte okurlarımızın bilgisine sunuyoruz. 

(Bazı dosyalar farklı konuları da içerdiğinden çok uzundur, bu yüzden burada sadece alıntı yapılan ilgili kısımlara yer verilmiştir)

Takdir kamuoyunun…

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri
Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top