Mehmet Tatlıcı’nın Keyfini Kaçıran Mahkeme Kararı

mehmet_tatlicinin_keyfini_kaciran_mahkeme_karari_h332.jpg

Mehmet Tatlıcı’nın İstanbul Beykoz Konakları’nda yıllardır yaşadığı 3 katlı 572 m2 villa üzerindeki haksız kullanımı artık sona eriyor. İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Mehmet Tatlıcı’nın rahmetli babası Mehmet Salih Tatlıcı’dan kalan villadaki kullanımları karşılığında para ödemesi gerektiğine karar verdi. Mehmet Tatlıcı’nın bu kararı iptal talebi de yine aynı mahkeme tarafından reddedildi.

Kedine ait olmayan villada yıllardır keyif sürüyordu

Mehmet Tatlıcı, rahmetli babası Mehmet Salih Tatlıcı’dan miras kalan Beykoz Konakları’ndaki 572 m2 villayı yıllardır haksız olarak kullanmaktaydı. Zira değeri milyon dolarlarla ölçüldüğü söylenen C74 numaralı bu villa, Mehmet Tatlıcı’nın kendi mülkiyetinde değildi. Merhum işadamının geride bıraktığı diğer taşınmaz mallar gibi bu villanın da mülkiyet haklarından doğan gelirlerinin kontrolü ve yönetimi tereke yöneticileri tarafından sağlanmaktaydı ve ayrıca bu taşınmazlar üzerinde diğer mirasçıların da hakları bulunmaktaydı.
Babasının mirasından daha fazlasını istiyor
Merhum babası Mehmet Salih Tatlıcı’nın kendisine bıraktığı milyonlarca dolarla ölçüldüğü söylenen mirası beğenmeyip, tereke (miras) tespit davası açan ve bugün sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu babasının iradesini geçersiz kılmaya çalışan bu evlat, bir yandan da bu villadaki haksız kullanımını yıllardır büyük bir pişkinlik içinde sürdürmekteydi. Oysa bu villanın mülkiyet hakları üzerinde diğer mirasçıların da hakkı vardı ve onlar da Mehmet Tatlıcı’nın bu villayı haksız kullanımını kabul etmiyorlardı.
Mehmet Tatlıcı Devlete 186.000 lira harç ödeyecek
Bu yüzden, diğer mirasçıların Mehmet Tatlıcı’nın keyif sürdüğü bu villadaki haksız kullanımının önlenmesi yönünde açtığı dava İstanbul Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme de, 3 Ekim 2013 tarihinde verdiği kararla, Mehmet Tatlıcı’nın yıllardır haksız yere kullandığı bu villaya müdahalesinin önlenmesine ve bu yüzden de ayrıca devlet hazinesine 186.000 lira harç ödemesine karar vermişti.  (bkz. Tatlıcı Gerçekleri, “Babasının Villasını Haksız Olarak İşgal Ettiği Anlaşıldı”)
Mehmet Tatlıcı’nın “rahatını bozan” bir mahkeme kararı daha
Hal böyle iken Mehmet Tatlıcı, aylık kira getirisi de binlerce dolar eden bu villada keyfini sürdürmeye devam ediyordu. Ancak, Mehmet Tatlıcı’nın bu keyfi son zamanlarda artık iyice bozulmuştu. Bunu bozan da, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 19 Aralık 2013 tarihinde verdiği karardı. Mahkeme verdiği kararda, Mehmet Tatlıcı’nın bu villada yıllardır oturmasının karşılığı olarak kendisinden emsal kira bedelleri üzerinden para tahsil edilmesi gerektiğini belirtmişti. (bkz. Tatlıcı Gerçekleri, “Mahkeme: Borcunu Ödemezse Mehmet Tatlıcı’ya Dava Açın” )
Mahkeme, Mehmet Tatlıcı’nın itirazını da reddetti
Mehmet Tatlıcı, keyfini kaçıran bu karara avukatları aracılığıyla itiraz etmekte gecikmedi. Ancak, Mehmet Tatlıcı’nın avukatları Teoman Akünal ve Eylem Kılıç aracılığıyla 25 Aralık 2013 tarihinde yaptığı iptal talebi de, yine İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından 7 Ocak 2014 tarihinde reddedildi.
Bu durumda, rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesini yöneten Tereke Yöneticileri, Mehmet Tatlıcı’dan bu villada senelerdir süren kullanımı karşılığında, emsal kira bedellerine göre hesaplanacak büyük bir paranın tahsilatı için harekete geçecekler.
İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin, Mehmet Tatlıcı’nın talebini reddeden kararını, ilişikte okurlarımızın bilgisine sunuyoruz. Bundan sonraki gelişmeleri de okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.
Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri
Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top