Tereke Yöneticileri Aleyhinde Yeni Ceza Davası

tereke-aleyhinde-ceza-davasi.jpg

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın büyük bir emek ve sabırla inşa ettiği Tat Towers yıllardır göz göre göre atıl tutulmakta ve adeta çürümeye terk edilmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesini yönetmesi için tereke mahkemesi tarafından görevlendirilen avukat İBRAHİM BÜLBÜL ve serbest muhasebeci mali müşavir KADİR ÖZGEN aleyhlerinde, Tat Towers binalarıyla ilgili gerekli önlem ve tamirat işlemlerini yapmakta ihmal göstermeleri ve binalarda hasar meydana gelmesine neden oldukları gerekçesiyle yeni bir dava açılmasını talep etti ve bu talep üzerine tereke yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 152/2 ve 53. Maddeleri kapsamında yeni bir dava açıldı.

İstanbul Zincirlikuyu’daki ikiz iş kuleleri Tat Towers, Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın yıllarını vererek büyük bir sabır ve azimle inşa ettiği en büyük eseridir. Merhum bu binaları sağlığında hiçbir banka kredisi kullanmadan tamamen kendi kaynaklarıyla büyük bir emek harcayarak yaptığı bilinmektedir.

MERHUM İŞADAMININ ESERİNE İHANET EDEN “HAYIRLI” EVLATLAR VE TORUNLAR…

Ancak, merhum işadamının ilk evliliğinden çocukları ve torunları, başta Mehmet Tatlıcı olmak üzere, yürüttükleri akıl almaz “hukuk cambazlıklarıyla” babalarının/dedelerinin bu eserine adeta ihanet edercesine binaların yıllarca atıl kalmasına neden olmuşlardır. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Mehmet Tatlıcı’nın Tat Towers Oyunları: Yumurta mı Tavuktan, Tavuk mu Yumurtadan?” , “Mahkeme’ye Sunulan Tutarsız ve Çelişkili Beyanlar”, “Mehmet Tatlıcı Oyununu Nasıl Oynuyor?” haberleri)

İHMALLER… İHMALLER…

Mehmet Salih Tatlıcı’nın geride bıraktığı mirasa tabi taşınır ve taşınmazlar mallar ile gelirlerinin yönetimini üstlenen tereke mahkemesinin bazı eski hakimleriyle, mahkemece atanmış resmi tereke yöneticilerinin bazı ihmallerinin de, maalesef bu binaların gün geçtikçe bakımsızlıktan çürümesine ve binalarda hasar ve çökmelerin meydana gelmesine yol açtığı belirtilmektedir. (Bakınız: “Tat Towers İçin Ne Zaman Önlem Alınacak?” , “Tat Towers Dökülüyor” ve “Tat Towers Dökülüyor, Sorumlular Seyrediyor haberleri

MERHUMUN İKİNCİ EŞİ VE EN KÜÇÜK OĞLUNUN ÇABALARI BİLE YETMİYOR…

Merhum işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen en küçük oğlu Uğur Tatlıcı ise, Mehmet Salih Tatlıcı’nın bu eserine karşı gösterilen bütün bu ihmallere dikkat çekmekte ve Mehmet Tatlıcı başta diğer mirasçıların babalarının/dedelerinin bu eserinin adeta çürüyerek yok olması yönünde gösterdikleri çabalara karşın, binaların atıl durumdan kurtarılması ve ekonomiye kazandırılması için yıllardır büyük bir çaba göstermekteydi (Bakınız: “Tat Towers İçin Bir Uyarı Daha!”, “Belediye’ye ‘Tat Towers için Önlem Alın’ dilekçesi”, “Bakanlığa ‘Tat Towers’ı İnceleyin’ Dilekçesi”, “Mahkeme’ye ‘Tat Towers İnceletilsin’ Dilekçesi”, Uğur Tatlıcı: “Depreme Dayanıksızsa Derhal Yıkılmalıdır!” ve “Tat Towers İlanı ve Ardındaki Gerçekler” haberleri)

TEREKE YÖNETİCİLERİ DAHA ÖNCE SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ…

Tat Towers’ın da içinde yer aldığı çok sayıda taşınmazın yönetimini üstlenen resmi tereke yöneticileri avukat İbrahim Bülbül ile serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen aleyhlerinde, terekeyi yönetirken ihmalleri olduğu ve bu ihmalleriyle hem kamu zararına, hem de mirasçıların mağduriyetlerine sebep oldukları gerekçesiyle daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na farklı zamanlarda şikayette bulunulmuştu (Bakınız: “Tereke Yöneticileri Savcılığa Şikayet Edildi” ve “Tat Towers Dökülüyor, Sorumlular Seyrediyor haberleri).

TEREKE MAHKEMESİNİN BAZI ESKİ HAKİMLERİ DE HSYK’YA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ…

Ayrıca tereke mahkemesinin bazı eski hakimleri de, görevlerini gereği gibi yapmamaları sebebiyle hem terekenin, hem de Maliye’nin büyük zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na, şikayet edilmişti (Bakınız: “Eski Hakimler HSYK’ya Şikayet Edildi” haberi).

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, TEREKE YÖNETİCİLERİ ALEYHİNE YENİ BİR CEZA DAVASI AÇILMASINI TALEP ETTİ VE BU TALEP KABUL EDİLDİ…

Haberimize konu olan son gelişme ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tereke yöneticileri İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen aleyhlerine yeni bir dava açılmasını talep ettiği 2015/30359 No’lu İddianamesi oldu.

Savcılık makamı 13 Ekim 2015 tarihli iddianamesinde, tereke yöneticilerinin “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçuyla ve sevk maddesi olarak da, Türk Ceza Kanunu’nun 152/2 ve 53. Maddeleri kapsamında yargılanmalarını talep ederek, şu beyanda bulunmuştur:

“Suç tarihinde şüpheliler Kadir Özgen ve İbrahim Bülbül, Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 13.01.2010 tarih ve 2009/1 Tereke sayılı kararı ile Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesine yönetici olarak atanmalarına rağmen terekeye dahil Tat Towers isimli bina ile ilgili gerekli önlem ve tamirat işlemlerini yapmakta ihmal göstermeleri nedeniyle binada hasar meydana geldiği ve bu surette mirasçıların mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri belirtilen deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından; olayla birlikte şüphelilerin lehine ve aleyhine olan deliller anlaşılmış olup, şüphelilerin mahkemenizde yargılanmasının yapılarak yukarıda belirtilen sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalarına, güvenlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

Savcılığın bu talebiyle, tereke yöneticileri hakkında yeni bir dava daha açılmış oldu.

TEREKE YÖNETİCİLERİ ALEYHİNDE DAHA ÖNCE BAŞKA BİR DAVA DAHA AÇILMIŞTI…

Resmi tereke yöneticileri avukat İbrahim Bülbül ve serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen’in, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesine ait taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak, vergi dairesine gerekli beyannameleri zamanında vermedikleri ve bunun sonucunda da ortaya büyük bir vergi borcunun çıkmasına yol açtıkları gerekçesiyle, Türk Ceza Kanun’nun 155/2 ve 53. Maddeleri kapsamında daha önce açılmış bir dava daha bulunmaktadır (Bakınız: “Tereke Yöneticileri Aleyhinde Dava Açıldı” haberi).

Haberimize konu olan yeni dava da tereke yöneticileri aleyhinde açılan ikinci dava oluyor.

Gelişmeleri okurlarımız ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz…

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top