Tereke Yöneticileri Neden Rahatsız?

tereke_yoneticileri_neden_rahatsiz_h355.png

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın tereke (miras) davaları sürecinde Tereke Mahkemesi tarafından görevlendirilen resmi Tereke Yöneticileri Av. İbrahim Bülbül ve SMMM Kadir Özgen, Mahkeme’ye sundukları 13 Mart 2014 tarihli beyanlarında, Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinde kendilerine “SALDIRIDA BULUNULDUĞUNU” iddia ettiler.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki Tatlıcı Gerçekleri bir haber sitesidir. Kamuoyuna gerçekleri ve SADECEGERÇEKLERİ anlatmayı ve okurların gerçeklere yönelik doğrudan bilgi edinmesini ve gelişen meselelerle ilgili olarak yine doğrudan haberdar olmasını sağlayan bir haber kaynağıdır.

Bu haber sitesinin temel işlevi budur. Bu haber sitesinde gerçekler anlatılmakta, ısmarlama değil, dürüst habercilik yapılmaktadır.

Tüm Gerçekler, kanıtlarıyla birlikte dürüstçe açıklanmaktadır
Buradaki haberlerde yasalara, gazetecilik ahlakına ve basın meslek ilkelerine uyulmakta, geleneklerimize ve değerlerimize saygı duyulmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirirken tüm haberlerimizde, konuyla ilgili resmi belgeler ve kanıtlar da haber ilişiğinde okurların bilgisine sunulmaktadır.

Tereke yöneticilerini rahatsız eden gerçekler
Anlaşılan, tereke yöneticileri avukat İbrahim Bülbül ve serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen, mahkeme sürecinde yaşananların tüm resmi kanıtlarıyla birlikte kamuoyunca öğrenilmesinden rahatsız olmuşlar ve şimdi de tereke mahkemesi hakimliğinden Tatlıcı Gerçekleri haber sitesine karşı yasal işlemlerin başlatılmasını talep etmekteler, sanki gerçekleri dile getirmek suçmuş gibi

Burada esas sorunun ne olduğunu ve tereke yöneticilerinin neden rahatsız olduklarını, kamuoyu ve Tatlıcı Gerçekleri okurlarıyla bir kez daha paylaşmak istiyoruz:

Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyeti ve miras davaları
Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Kendisi azmi, sabrı ve çalışkanlığı sayesinde sıfırdan başladığı iş hayatında başarılı olarak hayata gözlerini yumduğunda ailesine milyarlarca dolar değerinde oldukça büyük bir miras bıraktı.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın 22 Şubat 2009’da ebediyete intikali sonrasında, yıllar öncesinden düzenlemiş olduğu resmi vasiyetnamesi ortaya çıktı. Vasiyetname mirasın aile fertleri arasında nasıl paylaşılacağını belirtiyordu.

Ancak her birine milyonlarca dolarlık bir pay bıraktığı söylenen merhumun teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evlilikten çocukları, kendilerine bırakılan milyonları az buldular ve daha fazlasını elde etme adına bu vasiyetnamenin iptali ve mirasın tespiti için davalar açtılar. Bu davalar halen devam etmektedir.

Bu miras davası nedeniyle, Mehmet Salih Tatlıcı’dan kalan ve değeri milyarlarla ölçülen tüm mal varlığı değerlerine, Mart 2009’da tedbir konulmuş, bu mallar tereke mahkemesi hakimliği ve mahkemenin atadığı resmi tereke yöneticileri tarafından idare edilmeye başlanmıştır.

Tereke yöneticileri 2010 başından beri görevde
Tereke yöneticileri avukat İbrahim Bülbül ve serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen de, 10 Ocak 2010’dan beri bu görevi yapmaktadırlar.

Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’dan miras bırakılan tüm gayrimenkullerin yönetimi, mahkemenin denetiminde tereke yöneticileri tarafından yerine getirilmektedir.

Merhumun vefat ettiği 22 Şubat 2009’dan beri de bu taşınmazlardan kira geliri elde edilmektedir.

Tereke Yöneticileri Neler Yaptı/Yapmadı? Tatlıcı Gerçekleri Neler Yazdı?
Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinde, tereke yöneticilerini konu alan 5 haber vardır:

 1. “Tereke Yöneticileri Hakkında Maliye İhbarı”
 2. “Maliye’den Tereke Yönetimine İki Milyonluk Ceza”
 3. “Tereke Yöneticileri Savcılığa Şikayet Edildi”
 4. “Tereke Yöneticileri Türkiye’nin Maaş Zammı Şampiyonları Oldu”
 5. “Tereke Yöneticilerinden Doğaya Hayır!”

Bu haberlerde tereke yöneticilerinin yaptıkları, resmi kanıtlarıyla birlikte kamuoyu bilgisine aktarılmakta ve gerçekler, yasalara uygun bir şekilde ve dürüst bir habercilikle dile getirilmektedir. Bu haberlerde ne bir hakaret ne de küçük düşürme söz konusudur.

Ismarlama haberlerle birilerine iftira atmak, hakaret etmek,  itibarsızlaştırmaya çalışmak; kısacası kamuoyunu ve adaleti manipüle etmeye çalışmak bizim uzmanlık alanımıza girmemektedir.

Tüm haberler gerçektir ve kanıtlarıyla birlikte sunulmaktadır
Ancak tereke yöneticileri, 13 Mart 2014 tarihinde tereke mahkemesine sundukları dilekçede, Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinde hepsi ilişikteki kanıtlarıyla birlikte aktarılan bu haberlerin “gerçek dışı ve kendilerini küçük düşürücü” olduğunu beyan etmektedirler.

Bu yüzden de tereke yöneticileri, mahkemeden Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinin gerçekleri yazmasınıönüne geçilmesi için yardım talep etmektedir.

Amaç, kamuoyu gerçekleri bilinmesin, sorumlular attıkları adımların hesabını kamuoyuna vermesin, her şey kapalı kapılar ardında konuşulsun ve bu ülkenin insanlarından gizlensin midir?

İşte Tereke yöneticilerini konu alan beş haber:

1. “Tereke Yöneticileri Hakkında Maliye İhbarı”

Haberde, Maliye Bakanlığı’na yapılan bir ihbar, ekindeki kanıtıyla birlikte sunulmaktadır.

Bu haberde, merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesini yöneten mahkemece atanmış resmi tereke yöneticileri İbrahim Bülbül ile Kadir Özgen haklarında Maliye Bakanlığı’na yapılan bir ihbar konu edilmektedir.

İhbarda, tereke yöneticileriyle ilgili olarak, merhum Mehmet Salih Tatlıcı terekesine ait taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerine istinaden gelir vergisi beyannamesi verip vermediklerinin incelenmesi, eğer vermemişlerse gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Bu haberde, tereke yöneticilerine herhangi bir hakaret, küçük düşürücü bir söylem kesinlikle yer almamaktadır ve tüm gerçekler kanıtıyla birlikte sunularak, sadece tereke yöneticileri hakkında Maliye’ye ihbarda bulunulduğu açıklanmaktadır.

İhbar üzerine Maliye, büyük bir vergi borcu ve vergi cezası çıkardı
Bu ihbar üzerine Maliye Bakanlığı’na bağlı Şişli Vergi Dairesi gerekli incelemeleri yapmış ve ortaya çok büyük bir vergi borcu yanında, bu borçla ilgili faiz ve vergi cezası tahakkuk ettirmiştir.

Çünkü, merhum Mehmet Salih Tatlıcı terekesindeki gayrimenkullerden yıllardır kira geliri elde edilmesine rağmen, tereke yöneticileri tarafından bu kira gelirlerine ilişkin olarak vergi dairesine gerekli beyannamelerin verilmediği ve gerekli vergi ödemelerinin yapılmadığıortaya çıkmıştır.

Tereke Mahkemesi de bu gelişmeler üzerine tereke yöneticilerinden ortaya çıkan tüm bu vergi borcu, faiz ve vergi cezalarının ödenmesi için gereğinin yapılmasını istemiştir.

İkinci haber de bu vergi borcundan kaynaklanan faiz ve vergi cezalarıyla ilgilidir:

2. “Maliye’den Tereke Yönetimine 2.000.000luk Ceza”

Haberde, Tereke Mahkemesi’nin tereke yöneticileri İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen’e, Şişli Vergi Dairesi tarafından tahakkuk ettirilen vergi ziyaı cezası ile ilgili uzlaşmaya gidilmesi ve tahakkuk ettirilen vergi ödemelerinin yerine getirilmesi için verdiği göreve ilişkindir.

Yine aynı haberde, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı terekesine ait taşınmazlardan yıllardır kira geliri elde edilmesine rağmen, bu gelirlerin beyanının tereke yöneticileri tarafından vergi dairesine bildirilmediği ve gerekli vergilerin ödenmediği anlatılmaktadır.

Tereke yöneticilerinin, kira gelirlerine ilişkin gerekli beyannameleri düzenleyip, vergi dairesine zamanında bildirmedikleri ve gerekli ödemeleri zamanında yapmadıkları için ortaya çıkan vergi borcu, faiz ve vergi cezası da yine bu haberde, mahkeme kayıtlarındaki resmi belgelere dayandırılarak açıklanmaktadır.

Tereke yöneticileri tarafından bizzat mahkemeye sunulan resmi belgelere göre ortaya çıkan büyük bir vergi borcu, faiz ve vergi cezası söz konusudur ve haberde bu gerçek, tüm kanıtlarıyla birlikte kamuoyu bilgisine sunulmaktadır:

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı terekesine ait 2009, 2010, 2011, 2012 yılları ile ilgili beyan gelirler konusunda tereke yöneticilerinin Şişli Vergi Dairesi ile yaptığı çalışmalar sonucu ortaya bir ödeme tablosu çıkarıldı

Buna göre, Şişli Vergi Dairesi tarafından son dört yıl için toplam 1.091.501 lira vergi borcu, 329.662 lira gecikme zammı ve 545.790 lira da vergi ziyaı cezası tahakkuk ettirildi.

Şimdi, yukarıdaki haber, resmi belgelere dayanan kanıtlarıyla birlikte bu şekilde sunulduğunda tereke yöneticileri küçük mü düşürülmektedir?

Bu haberden çıkan sonuç ne?
Tereke yöneticileri yıllardır merhum Mehmet Salih Tatlıcı terekesindeki gayrimenkullerden tereke kira gelirlerini toplamaktadırlar. Ancak bu kira gelirleriyle ilgili vergi beyannamelerini düzenleyerek vergi dairesine zamanında bildirmemiş ve gerekli vergi ödemelerini yapmamışlardır.

Haberde, tereke yöneticilerinin ihmali sonucu ortaya çıkan bu gerçek kamuoyu bilgisine (ekindeki resmi mahkeme belgelerine dayanan kanıtlarıyla birlikte) sunulmaktadır.

Bu gerçeği bilmek kamuoyunun hakkıdır, bunlar doğru ve dürüst bir habercilikle mahkeme tutanaklarından alınarak doğrudan kamuoyunun bilgisine aktarılmıştır; bu haberlerde zerre kadar bir gerçek dışılık veya tereke yöneticilerinin şahsına yönelik bir hakaret ve küçük düşürücü bir ifade kesinlikle yer almamaktadır

3. “Tereke Yöneticileri SavcılığŞikayet Edildi”

Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinde, tereke yöneticilerini konu alan bir diğer haber de, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle, tereke yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikayetle ilgilidir.

Bu haberde özetle, tereke yöneticileri İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen haklarında tereke kira gelirlerinin vergi bildirimlerini yıllarca yerine getirmeyerek, kamunun zararına ve mirasçıların mağduriyetlerine sebep oldukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan birşikayete ve kendilerinin tereke yöneticiliği görevinden alınması talebine yer verilmiştir.

Haber, tamamen bu şikayet dilekçesine ve şikayete konu olan gerçeklere dayanmaktadır. Şikayetin, tereke yöneticilerinin ihmali sonucu ortaya çıktığı söylenen 875.000 liranın üzerindeki gecikme zammı ve vergi cezasına istinaden yapıldığı kamuoyuna açıklanmaktadır. 

 1. “Tereke Yöneticileri Türkiyenin Maaş Zammı Şampiyonları Oldu”

Bu haberde özetle, tereke yöneticilerine yapılan maaş zammının, Türkiye’de çalışanların maaşlarına yapılan zam oranlarına kıyasla ne kadar yüksek tutulduğuna dikkat çekilmektedir.

Bu haber şunun için önemlidir: 
Kamu görevi yapan resmi tereke yöneticilerine bu maaşlar, kamu adına merhum Mehmet Salih Tatlıcı terekesinden elde edilen gelirler üzerinden ödenmektedir. Bu maaş, 2013’te 8.000 TL idi. 2013’de ise yüzde 25’lik bir artışla her bir yönetici için 10.000 TL (+KDV) olarak belirlendi.

Haber, tereke kira gelirlerini vergi dairesine zamanında beyan etmeyerek terekeyi büyük bir vergi cezası ve gecikme zammı ödemek durumunda bıraktıkları söylenen tereke yöneticilerinin, nasıl yüksek maaşlarla ve maaş artışlarıyla çalıştırıldıklarını ve aldıkları yüksek orandaki zamla nasıl haksız yere ödüllendirildiklerini kamuoyu bilgisine, mahkeme dosyasına da girmiş olan resmi belgelerle birlikte sunmaktadır.

Tereke yöneticileri, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın milyarlarca liralık terekesini yönetirken, aslında kendilerine mahkemece verilen resmi bir görevi kamu adına yerine getirmektedirler. Kamu adına yerine getirilmesi gereken bu  resmi görevi yaparken, eğer ortaya çıkan bir ihmal ve bunun sonucunda hem kamunun, hem de mirasçıların mağdur olmasına yol açan bir durum oluşuyorsa bu gerçeği bilmek de kamuoyunun hakkıdır.

Tereke yöneticilerine, Türkiye’deki kamu görevlilerine yapılan maaş zamları ortadayken, bu maaş zamları (yüzde 25) yapılmıştır ve bu da gerçektir. Haberde bu gerçeğe dikkat çekilmektedir.

Haberde son iki yılda kamu ve özel sektör çalışanlarına yapılan zam oranları açıklanarak, tereke yöneticilerine yapılan maaş zammı bunlarla kıyaslanmıştır:

 • Kamu çalışanlarına yapılan 2013 maaş zammı % 3+3’tür (İlk 6 ay %3 ve ikinci ay %3 olmaküzere)
 • Özel sektör çalışanlarına yapılan 2013 maaş zammı % 8’dir. (Danışmanlık şirketi Towers Watson’nın raporuna göre).
 • Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, 2014’te memur maaş zammı ortalama% 8.1 olacaktır (aile yardımı ödeneği hariç).
 • Danışmanlık şirketi Towers Watson’nın raporuna göre Türkiye’de özel sektör çalışanlarının 2014’teki maaş zammı da %8 olacaktır.
 • Tereke yöneticilerine 2014 yılı için yapılan maaş zammı %25’tir…

Bu rakamların hepsi gerçektir, bunu bu ülkedeki okuma yazma bilen herkes de zaten okuduğu ve izlediği haberlerle bilmektedir. Her şeyden önce, bu ülkedeki çalışanlar her ay ceplerine kaç lira maaş girdiğini de çok iyi bilmektedirler…

Haberde kimseye hakaret edilmiyor, kimse küçük düşürülmüyordu. Ama tereke yöneticileri büyük bir “alınganlıkla” şu ifadelere takılmışlar anlaşılan:

Çocukluğumuzda bize büyüyünce ne olmak istediğimiz sorulurdu. Biz de çocuk aklımızla doktor olacağım, mühendis olacağım gibi cevaplar verirdik. Sanırız artıçocuklar büyüyünce tereke yöneticisi olmak isteyecekler… Belki de üniversitelerimiz tereke yöneticiliği bölümleri açarlar bundan sonra…

Haberde, ülke ortalamalarının çok üstünde bir maaş ve maaş zammı alan resmi tereke yöneticilerinin, kamu adına yerine getirmek zorunda oldukları görevleri yaparken, terekenin borçlarına ve ortaya çıkan yeni borçlara dikkat çekilmektedir. Zira bu maaşlar kendilerine kamu adına ödenmektedir.

Tereke yöneticileri bunlardan kendilerine bir “alınganlık” payı çıkarmaya çalışmak yerine şu gerçeklere de dikkat etmelidirler:

Şubat 2014 sonu ve Tereke borcu: 6.000.000 TL. 
Terekenin Şubat 2014 borcu 6.000.000 liraya ulaşmıştır. Bu gerçek tereke yöneticilerince de gayet iyi bilinmektedir, zaten Tereke Mahkemesi’ne sunulan resmi belgelerde de bu husus yer almaktadır.

Haksız işgal seyredildi, Mehmet Tatlıcı haksız işgalin keyfini sürdü
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı terekesinde, kira gelirleri tereke yönetimince toplanan çok sayıda gayrimenkul vardır. Merhumun vefat ettiği 22 Şubat 2009’dan beri de bu taşınmazlardan kira geliri elde edilmektedir. Bu gayrimenkullerin bir kısmı da ülkemizin en lüks villalarının bulunduğu İstanbul Beykoz Konakları’ndadır.

Örneğin, tereke yönetimindeki Beykoz Konakları C136 No’lu villadan 10.170 TL kira alınırken, merhumun teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evlilikten olma Mehmet Tatlıcı isimli oğlu, buradaki C74 No’lu villada yıllardır tek kuruş ödemeden keyif sürmekteydi.

Bu haksız işgale karşın hiçbir şey yapılmamış ve buna yapılan itirazlara karşı tereke yöneticileri de, “her nedense” Mehmet Tatlıcı’nın 572 m2’lik bu lüks villada mirasçı sıfatıyla oturduğunu beyan etmişlerdi.

Halbuki bu villa Mehmet Tatlıcı’nın şahsi malı değildi, bu villanın da aralarında bulunduğu terekeye dahil tüm gayrimenkuller üzerinde tedbir kararı vardı ve bu villadan da terekeye kira ödemesi yapılması gerekiyordu.

Emsal kira 10.170 TL, Tereke yöneticilerinin istediği kira sadece 1.000 TL
Zaten bu yüzden tereke mahkemesi de Mehmet Tatlıcı’dan bu villadaki haksız işgali için kira alınması için sonunda tereke yöneticilerine görev vermişti. Yıllarca bu durumu seyreden tereke yöneticileri de artık mahkeme tarafından kendilerine verilen bu görevi yerine getirmek zorunda kalmışlar ve bunun için Mehmet Tatlıcı’nın önüne tereke adına bir ödeme tablosu koymuşlardı…

İşte burası kamuoyunu ilgilendiriyordu, zira Tereke yöneticilerinin kamu adına Mehmet Tatlıcı’dan istediği kira bedeli aylık sadece ve sadece 1.000 TL idi… Üstelik yine aynı tereke yöneticileri Beykoz Konakları’ndaki terekeye ait emsal bir villadan 10.170 TL kira alırken…

Tereke yöneticileri, bu farkı açıklarken de ilginç bir gerekçe ileri sürüyorlar ve mahkeme kayıtlarına geçen, Terekenin davayı kısmen kaybetme riski olabilir. Bunu engellemek için HMK 107 maddesi dikkate alınarak 59 aylık karşılığı 59.000 TL üzerinden dava açtık. Fazlasının tespitini mahkemeye bıraktık beyanını veriyorlardı.  Yani 59 ay için 59.000 TL kira = ayda 1.000 TL

Tereke yöneticileri bu beyanlarıyla, kendilerini önce mahkeme yerine koyuyor ve terekenin davayı kaybetme riski olabilir diyor, sonra da, emsal kira 10.170 TL olmasına karşın, biz ayda 1.000 TL kirayı uygun bulduk, fazlasını da mahkeme tespit etsin diyerek sorumluluğu mahkemeye atıyorlardı.

Beykoz Konakları yönetiminin işgal ettiği yerlerden de kullanım bedeli talep etme zahmetinde bulunmadılar
Tereke yöneticilerinin suya sabuna dokunmayan bu tavırları sadece Mehmet Tatlıcı’nın işgal ettiği villa ile sınırlı değildi.

Tereke yöneticileri, yıllardır Beykoz Konakları sitesinin işgalinde bulunan sosyal tesisler, havuz, spor merkezi, süpermarket, yönetim binası ve sera bölümlerinde, tapuda ½ hisse sahibi merhum Mehmet Salih Tatlıcı olmasına rağmen; çok değerli ve çok yüksek getirileri olabilecek bu bölümler için de son beş yılda hiç bir kullanım bedeli talep etmeyerek terekeyi zarara uğrattılar.

Haber işte bu gerçeklere dikkat çekiyordu. Haber ilişiğinde bütün bunların kanıtları da resmi belgelerle kamuoyunun bilgisine sunuluyordu. 

5. Tereke Yöneticilerinden Doğaya Hayır!”

Bu haber de, tereke yöneticilerinin terekesini yönettikleri rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı adına kurulmuş bir hatıra ormanında, kendi adlarına birer fidan dikilmesini reddetmeleriyle ilgiliydi.

Meselenin özü şöyle:
Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı adına, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı tarafından TEMA vakfına bağışta bulunularak bir hatıra ormanı oluşturulmuş.

Aile, tereke yöneticileri İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen’e çok anlamlı bir teklifte bulunmuş ve bunca yıldır terekesini de yönettikleri Mehmet Salih Tatlıcı Ormanı için adlarına birer fidan dikilmesini istediklerini bildirmiş. 2 adet fidanın maliyetini de aile karşılamış.

Tereke yöneticileri de bu anlamlı teklifi, “Bağış tarafımızca uygun görülmeyerek kabul edilmemiştir” diyerek cevaplandırmışlar.

Haber bu gerçeği yine kanıtlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıyor, ülkemizde erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma amacıyla çalışmalar yürüten TEMA Vakfı için, üstelik yıllardır terekesini yönettikleri merhum Mehmet Salih Tatlıcı adına yapılacak 2 adet fidan bağışınıntereke yöneticileri tarafından neden reddedilmiş olabileceğine dair kamuoyunun merakını paylaşıyordu.

Bu erdemli tavırlarının sebebi nedir?
Belki de tereke yöneticilerinin bu “erdemli” tavırları aslında “ey kamuoyu, görüyor musunuz işimizi nasıl bir titizlikle yapıyoruz ve bir mirasçının bizim adımıza iki fidan bağışlamasını dahi tarafsızlığımızdan şüphe duyulmasın diye reddediyoruz” mesajı vermeye yönelikti.

Ah Keşke…
Şimdi bu “erdemli” ve “hassas” davranışlarını görünce, insan diyor ki, keşke aynı hassasiyeti ve erdemli davranışları terekeyi yönetirken de gösterebilmiş olsalardı da:

1) Keşke terekenin kira geliri için gereken bildirimi yapıp terekenin durup dururken vergi cezası ve gecikme cezası ödemekle yükümlü olmasına neden olmasalardı,

2) Keşke Mehmet Tatlıcı’nın terekeye ödemesi gereken ecrimisil için de gerçek bedelleri talep etme yoluna gidebilseler ve terekenin zarara uğramasına neden olmasalardı,

3) Keşke bugüne kadar depreme dayanıklı olmadığı safsataları ile atıl tutulan Tat Towers hakkında gereken deprem testlerinin bir an önce ivedilikle yapılmasını sağlayabilseler ve tereke göz göre göre borca batarken binanın bir an önce kiraya verilmesi için çaba sarf edebilselerdi.

Belki de o vakit:

a) Maliyenin 100.000.000larca liralık bir vergi geliri kaybına neden olmayacak,

b) Terekenin milyonlarca dolarlık gelir kaybına neden olmayacak

c) Böylece muhtaç mirasçılara terekeden biraz daha fazla maddi imkân sağlanabilecekti…

Kamu adına görev yapan tereke yöneticileri, kamuya hesap vermelidir
Kendilerine kamu adına verilen bu görevi kamu adına yerine getiren tereke yöneticilerinin, tıpkı diğer tüm kamu görevlileri gibi işlerini nasıl yaptıklarının kamuoyu tarafından bilinmesinden herhangi bir çekinceleri olmamaları gerekir.

Çünkü bu görev kendilerine zorla verilmemektedir. Tereke yöneticilerinin kamu adına yaptıkları bu görevde attıkları adımlardan, verdikleri kararlardan aslında sadece mahkemeye değil, kamuoyuna karşı da sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olmaları gerekir.

Kamuoyu bu yüzden, kendilerinin ne kadar maaş ve maaş zammı aldığından, görevlerini nasıl yaptıklarına kadar bilgi sahibi olabilir ve buradaki tüm gelişmelerin hesabını sorabilir. Habercilik, bütün bunları kamu adına araştırmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak için vardır. Bu da birilerinin işine gelmiyorsa da hayatın gerçeğidir.

Mahkeme tutanakları ve mahkemelerde sunulan tüm yazılı ve sözlü beyanlar, esasında bütün bunların kamuoyunca da bilinmesi adına kayıt altına alınmaktadır. Tereke yöneticileri, görevlerinihakkıyla yerine getirdiği zaman kimsenin söyleyeceği bir söz yoktur.

Bu görevi kabul eden resmi yöneticilerin de bütün bunları “bilmesi” ve kendilerini buna hazırlaması gerekir.

Haberciler, tüm bu gerçekleri dile getiriyor ve kamuoyunun bilgisine kanıtlarıyla birlikte sunuyor diye de susturulmaya çalışılmamalıdır. Gerçekleri gizlemek kimseye menfaat sağlamaz, gerçekler herkesin gözü önünde açıkça dile getirilmeli ve tartışılmalıdır.

Bundan Tereke Yöneticilerinin çekineceği bir şey varsa bunun sebebini en iyi onlar bilebilir.

Tüm insanlara olduğu gibi kendilerine de insanca bir saygı duyulmakta, sadece tereke yöneticiliği görevi içinde ve bu görevle ilgili olarak yaptıkları ve yapamadıkları, kamuoyuyla habercilik ilkeleri gereği tüm kanıtlarıyla birlikte paylaşılmaktadır.

Bunun böyle olduğunun bilinmesinde yarar vardır.

Gerisi laf-ı güzaftan başka bir şey değildir…

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top