Tereke Yöneticileri Savcılığa Şikayet Edildi

tereke_yoneticileri_savciliga_sikayet_edildi.jpg

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesini yönetmekle görevlendirilen avukat İbrahim Bülbül ve serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen haklarında, görevi kötüye kullanmaktan Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunuldu.

 

Merhum Mehmet Salih Tatlıcı, 22 Şubat 2009 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Vefatının hemen ardından, yıllar öncesinden yapmış olduğu vasiyetnamesi ortaya çıktı.

Ancak, Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evliliğinden olan çocukları, babalarının vasiyetnamesinde emrettiği miras paylaşımından memnun kalmadılar ve daha fazlasını talep ederek vasiyetnamenin iptali ve miras (tereke) tespit davaları açtılar. Bu davalar halen devam etmektedir.

İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen, tereke yöneticisi olarak atanmıştı
Tereke (miras) tespit davasına, önce Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi bakmış ve şimdi haklarında görevlerini kötüye kullanmaktan savcılığa şikayette bulunulan avukat İbrahim Bülbül ve serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Özgen, resmi tereke yöneticileri olarak atanmıştır.

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’dan miras kalan ve değeri milyarlarla ölçülen tüm malvarlığına, yine bu dava sürecinde, Mart 2009’dan itibaren tedbir konulmuş ve bu malvarlıkları da, söz konusu tereke yöneticileri tarafından 2010 yılı başından itibaren idare edilmeye devam edilmiştir.

Tereke kira gelirlerinin vergi bildirimlerini yıllarca yerine getirmediler
Tereke yöneticileri tarafından yönetilen rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı terekesine ait çok sayıda taşınmazdan merhumun vefat tarihinden beri (22 Şubat 2009) kira geliri elde edilmektedir.

Ancak, mahkeme tarafından atanan resmi tereke yöneticileri, “ne hikmetse” tereke mal varlıklarından elde edilen bu kira gelirlerine ilişkin olarak maliyeye yıllarca gelir vergisi beyannamesi vermemişlerdir.

Bu nedenle, tereke yöneticileri haklarında Maliye Bakanlığı’na ihbarda bulunulmuş ve Tereke Mahkemesi’ne de tereke yöneticilerinin yıllardır tereke gelirlerine yönelik vergi beyannamesi vermedikleri bildirilmiştir.

Tereke mahkemesi bu durum karşısında tereke yöneticilerine kira gelirlerine ilişkin gerekli vergi beyanında bulunmaları görevi vermiş ve tereke yöneticileri de vergi dairesine yıllar öncesinden başlayarak yapmak durumunda oldukları müracaatları nihayet yapmışlardır.

İhmalin faturası çok ağır
Ancak bütün bu gecikmiş bildirimlerin cezası da büyük olmuş, ortaya çok yüksek bir gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası da tahakkuk ettirilen oldukça büyük bir vergi borcu çıkmıştır.

Davaya şu anda bakmakta olan İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından açıklanan 13 Ocak 2014 tarihli ara karara göre bu borç,

  • 1.091.501,81 TL vergi,
  • 329.662,01 TL gecikme zammı ve
  • 545.790,91 TL vergi ziyaı cezası

olarak tahakkuk ettirilmiştir.

Görüldüğü gibi yılların ihmalinin faturası, büyük bir gecikme zammı ve yüksek vergi cezaları olarak terekenin borç hanesine eklenmiştir.

Bu borç kimin hatasıdır?
Tereke yöneticileri görevlerini ilgili kanun hükümlerinin emrettiği hususlara göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 593. Maddesi bu hususta, Terekeyi resmen yöneten sulh hukuk hakimi veya onun yönetimle görevlendirdiği kimse, resmen yönetme sebeplerinin ortadan kalkmasına ya da paylaştırmaya kadar, terekeyi hak sahiplerinin haklarının kaybına meydan vermeyecek biçimde iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek durumundadır demekte ve miras bırakanın alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi gibi işleri görmek durumunda olduklarını açıkça belirtmektedir.

Bu durumda tereke yöneticileri, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatından bu yana tahsili yapılan kira gelirlerine ilişkin vergi beyannamelerini tanzim ederek, vergi dairesine gerekli vergi ödemelerini zamanında yapmak durumundaki resmi görevliler olarak, bunun gereğini yerine getirmemişlerdir.

Bu gecikme neye mal oldu?
Tereke yöneticileri, aslında görevlerini layığıyla yerine getirmeleri halinde hiç ortaya çıkmayacak olan büyük bir borcun, tam 875.000 liranın üzerinde bir gecikme zammı ve vergi ziyaı cezasının oluşmasına sebep olmuşlardır.

Bu gecikme aynı zamanda, kamunun zararına ve mirasçıların da mağduriyetine sebep olan bir sonuç doğurmuştur.

Tereke yöneticileri görevi kötüye kullanmaktan savcılığa şikayet edildiler
İşte tam da bu nedenlerle, tereke yöneticileri İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen haklarında, görevlerini kötüye kullanmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur.

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın oğlu Uğur Tatlıcı, mirasçı olarak uğradığı bu mağduriyetten dolayı tereke yöneticileri haklarında, avukatları aracılığıyla savcılığa şikayet dilekçesi vermiş ve söz konusu kişilerin tereke yöneticiliği sıfatlarının sonlandırılmasını talep etmiştir.

Tereke yöneticileri, haklarında çıkan başka haberlerle de gündeme gelmişlerdi. (Bkz. “Tereke Yöneticileri Türkiye’nin Maaş Zammı Şampiyonları Oldular”; “Maliye’den Tereke Yönetimine İki Milyonluk Ceza” ve “Tereke Yöneticilerinden Doğaya HAYIR!” haberleri).

Gelişmeleri okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz…

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top