Yargıtay’dan Bir Hukuk Dersi Daha

yargitaydan_bir_hukuk_dersi_daha_h337.jpg

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinin merhumun vefat ettiği tarihte yürürlükte olan yeni medeni kanun hükümlerine göre yerine getirilmesi yönünde daha önce vermiş olduğu kararına yapılan itirazı da reddetti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 1 Temmuz 2013 tarihinde aldığı kararla çok önemli bir hukuk dersi vermişti. 

Bu ders yeterli olmamış ki, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinin iptali için dava açan merhumun teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evliliğinden olan oğulları Mehmet ve Ahmet Tatlıcı ile torunu Salih Ziya Tatlıcı, Yargıtay’ın bu kararına da itiraz ederek düzeltilmesini istediler.  

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık 2013 günü oybirliğiyle verdiği kararda, mirastan daha fazla pay almayı bekleyenlere bir hukuk dersi daha vererek düzeltme isteğini de reddetti. 

Neydi Bu Hukuk Dersi?
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı, eski Medenî Kanunumuzun yürürlükte olduğu bir sırada (02.08.1994 tarihinde) vasiyetname yapmış, ancak 01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4721 sayılı yeni Medenî Kanunumuzun geçerli olduğu 22.02.2009 tarihinde vefat etmişti. 

Mehmet Salih Tatlıcı vasiyetnamesinde, ilk evliliğinden olan oğulları Ahmet ve Ali Tatlıcı’yı mirasından ıskat etmiş, diğer oğlu Mehmet Tatlıcı’yı mirasından sadece saklı payı ile yetinmeye mahkûm etmişti. Torunlarının da yine saklı payları oranında yararlanmalarını istemişti.

Mehmet Tatlıcı rahmetli babasının vasiyetnamesinin iptali için dava açtı. Buna rahmetlinin yine ilk evliliğinden oğlu Ahmet Tatlıcı ile torunu Salih Ziya Tatlıcı (rahmetli Ali Tatlıcı’nın oğlu) da dahil oldu. 

Açtıkları davaya İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği baktı ve çok “İLGİNÇ” bir karar verdi: rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinde emrettiği hususlar, vasiyetnamenin yazıldığı tarihte geçerli olan eski medeni kanuna göre yerine getirilmeliydi… 

Eski Kanun gitmiş, yeni kanun gelmişti, ama bu nedense görülmedi.
Oysa Hukuk Fakültesi 1. sınıflarında okutulan ders kitaplarında bile ülkemizde vasiyetnamelerin vefat tarihinde geçerli olan kanun hükümlerine göre yerine getirilebileceği yazıyordu.

Yürürlükte olan yeni Medeni Kanunumuz da aslında bu durumu 17. Maddesi’nde çok net olarak açıklamaktaydı: “Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

Bu durumda Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesindeki arzuları, yeni medeni kanunumuza göre uygulanmalıydı, eskisine göre değil…  

Aslında her şey yukarıdaki kanun maddesinde görüldüğü ve hukuk üzerine yazılmış ders kitaplarında anlatıldığı gibi çok netti, ama mahkeme her nasılsa böyle bir karar vermiş ve vasiyetname eski medeni kanununa göre yerine getirilecek demişti…

Bu “ilginç” ve hukuka aykırı karar, Mehmet Tatlıcı’yı sevindirmişti. Çünkü bu durumda yıllar önce yürürlükten kalkmış olan eski medeni kanun hükümlerin uygulanacak ve rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirasından alacağı saklı pay ¾ olacaktı. Halbuki rahmetlinin vefatında yaklaşık yedi seneden beri yürürlükte olan yeni medeni kanun bu payın ½ olması gerektiğini söylemekteydi. Yani, dörtte üç (¾ ) saklı pay, ikide bir (½) saklı pay oranından daha büyüktü, işte buna seviniyorlardı. Mirastan haksız yere daha fazla pay alacaklardı.

Vasiyetnamedeki  durumları farklı olmakla birlikte Ahmet Tatlıcı ve torun Salih Ziya Tatlıcı da bu hukuka aykırı karardan kendilerine de dolaylı olarak belki bir yarar sağlarlar ümidindeydiler…

Ancak yanlış “HESAP”, Yargıtay’dan döndü…
Bütün bunlara hukuk adına verilen en net cevap, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı’ndan geldi:

Haberimizin yukarıdaki girişinde belirttiğimiz gibi, Yargıtay 1 Temmuz 2013 tarihinde verdiği kararla açık ve net olarak, Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesindeki arzularının eski değil, yeni medeni kanuna göre yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiş ve İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin söz konusu kararını bozmuştu.

Bu gelişmeleri de Tatlıcı Gerçekleri’nde okurlarımızla daha önce paylaşmıştık.  (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. “Mehmet Tatlıcı’nın ‘Yanlış Hesabı’ Yargıtay’dan Döndü” )

Yanlış hesaptan ders çıkarmadılar, bir ders daha aldılar
Ancak Ahmet ve Mehmet Tatlıcı ile Salih Ziya Tatlıcı, az çok okuma yazma bilen her insanın net olarak anlayabileceği kanun hükümlerinden ve kanunun yorumunu açık ve net olarak önlerine koyan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 1 Temmuz 2013 tarihli kararından yine ders almadılar ve Yargıtay’ın bu kararının düzeltilmesi için bir kez daha istemde bulundular. 

Oysa onların bir türlü anlamak istemediği kanun hükümleri çok açıktı ve doğal olarak Yargıtay da Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve Salih Ziya Tatlıcı tarafından tekrar önlerine getirilen bu düzeltme isteğini 3 Aralık 2013 tarihli kararıyla reddetti.

Bütün bu hukuki süreç içerisinde “derslerine iyi çalışmayanlar” ve hukuku evrensel hukuk normlarına göre değil de, “ya tutarsa” mantığıyla kendi kafalarına göre anlamaya ve yorumlamaya kalkanlar, bakalım bundan sonraki süreçte hukuk dersinden nasıl notlar alacaklar…

Gelişmeleri okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top